Slovenská katolícka charita pozýva k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

Ôsmeho februára, v Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, kedy slávime liturgickú spomienku na sv. Bakhitu, sväticu zo Sudánu a patrónku zotročených, prebiehajú po celom svete modlitby za obete, ktoré tak ako sv. Bakhita zažili či stále prežívajú hrôzy otroctva. Na Slovensku podujatie organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi a tento rok pozýva veriacich k modlitbám vo svojich domovoch. Hoci stretnutie v chrámoch nie je možné, sila modlitby vie prekročiť hranice obmedzení a zjednotí nás i naše prosby na diaľku.

Obete obchodovania s ľuďmi nachádzame všade vo svete a výnimkou nie je ani Slovensko. Posledné údaje MV SR hovoria o 60 identifikovaných slovenských obetiach a 2 cudzincoch vykorisťovaných na území Slovenska. Až 16 obetí bolo maloletých, z nich najmladšie bolo len 5-mesačné dieťa. Skutočný počet obetí na Slovensku však môže byť niekoľkonásobne vyšší, pretože nie všetky obete sa podarí odhaliť.

„Ide o druhý najvýnosnejší organizovaný zločin, ktorý sa zameriava najmä na ekonomicky slabšie skupiny. V roku 2019 vzrástol počet odhadovaných obetí z 27 miliónov na 40 miliónoch ľudí. Dôvodom je aj utečenecká kríza, pretože migranti sú extrémne zraniteľnou skupinou. Podobný dopad na počet obetí môže mať dnes pandémia,“ hovorí Jana Ursiny, manažérka projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

Slovenská katolícka charita je zapojená do iniciatívy európskych charít a ďalších kresťanských spoločenstiev bojujúcich za odstránenie všetkých foriem otroctva. Dnes spoločne upozorňujú, že pri všetkom úsilí o zvládnutie pandémie nesmieme zabudnúť na našich najslabších, ktorých z dôvodu prehlbujúcej sa chudoby a zhoršujúcej sa situácie čoraz viac ohrozuje aj riziko vykorisťovania.

Pozvanie k súkromnej modlitbe aj súťaži pre deti

Pandémia nám zabránila prežiť modlitby v atmosfére väčšieho spoločenstva v chráme, no umožní nám novým spôsobom vypočuť hlasy trpiacich: v súkromí našich domovov a možno o čosi intenzívnejšie.

„Veriaci majú možnosť precítiť vlastné slová obetí, ktoré sa podarilo zachrániť a dostali novú šancu na život. Navyše, tohtoročné materiály k modlitbám umožňujú zapojiť do podujatia aj najmenších,“ informuje Jana Ursiny. „Pripravili sme obrázok africkej svätice na vymaľovanie pre nižšie ročníky a súťaž pre staršie deti, ktoré nakreslia vlastný obrázok sv. Bakhity. Do konca februára ho môžu zaslať na adresu Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 811 01 Bratislava s označením zásielky sv. Bakhita´. Zo všetkých diel vyberieme 3 najpôsobivejšie a tie odmeníme malým darčekom z Afriky.“

Spoločná modlitba za obete obchodovania zaznie 8. februára a vypočuť si ju môžete prostredníctvom facebookovej stránky Slovenskej katolíckej charity po 19.30.

Dnes večer si môžete naladiť Rádio Lumen o 19:00, kde odznie modlitba za obete spolu so svedectvami tých, za ktorých sa modlíme: https://www.lumen.sk/  (klik na “spustiť naživo”, následne bude prístupná v archíve).

Okrem toho sú jednotlivci, rodiny aj malé spoločenstvá pozvané aj následne sa zapojiť do modlitby za obete obchodovania prostredníctvom materiálu pripraveného na stránke Charity. So spoločenstvom Charity tak môžeme spoločne prosiť a modliť sa za životy zotročených, aj tých, ktorých sa podarilo vyslobodiť, aby našli silu na vieru a odpustenie.

Modlitbové materiály sú k dispozícii na stránke Charity www.obchodsludmi.sk.

TK KBS