Slovenskí saleziáni s pápežom Františkom v Azerbajdžane

Svätý Otec František počas svojej zahraničnej cesty od piatku 30. septembra do nedele 2. októbra navštívi kaukazský región a zavíta aj do Azerbajdžanu, kde ho privítajú slovenskí saleziáni. Po dvoch dňoch strávených v Gruzínsku strávi pápež František nedeľu 2. októbra v Baku.

Od jubilejného roku 2000 bola katolícka misia na tomto území zverená slovenským saleziánom. Miestnu prevažne slovenskú komunitu tvorí 6 kňazov (dvaja z nich sú z Indie), 3 bratia laici a pred rokom tam začali pôsobiť aj 2 sestry saleziánky zo Slovenska. Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu, povedal: „Všetci sa veľmi tešíme. Vnímame to v tomto roku Božieho milosrdenstva ako naozaj veľký a nečakaný dar Božej Prozreteľnosti aj Svätého Otca Františka pre nás.“

Pápež František bude sláviť nedeľnú svätú omšu v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Baku, ktorý je jediným katolíckym kostolom v krajine. Následne bude obedovať s miestnou saleziánskou komunitou, ktorú tvoria ôsmi Slováci a dvaja Indovia. V Baku budú prítomní aj slovenský provinciál don Jozef Ižold, predošlý apoštolský prefekt Azerbajdžanu don Ján Čapla a tiež provinciálka slovenských sestier saleziánok Janka Kurkinová.

Jedným z motívov návštevy pápeža Františka aj v Azerbajdžane je priniesť posolstvo mieru.
„Prijal som pozvanie navštíviť tieto krajiny z dvoch dôvodov: na jednej strane, aby som zhodnotil starobylé kresťanské korene, ktoré sú prítomné v týchto krajoch, vždy v duchu dialógu a s ďalšími náboženstvami a kultúrami, a na druhej strane, aby som povzbudil nádeje a cesty mieru. Dejiny nás učia, že cesta mieru si vyžaduje veľkú húževnatosť a nepretržité kroky začínajúc tými malými a krok za krokom – kráčajúc v ústrety jeden druhému – ich zväčšovať. Práve z toho dôvodu si želám, aby všetci a každý jeden prispel k mieru a zmiereniu,“ povedal Svätý Otec na margo tejto apoštolskej cesty ešte 30. júna tohto roka.

PROGRAM návštevy Svätého Otca v Baku – v nedeľu 2. októbra 2016
– v zátvorke je uvedený stredoeurópsky čas SEČ
– uvádzame tiež, ktoré časti bude vysielať v priamom prenose TV Lux

09.30 (07.30) Prílet do Baku a slávnostné prijatie – TV Lux
10.30 (8.30) Svätá omša v Kostole Nepoškvrnenej a Anjel Pána – TV Lux
12.45 (10.45) Obed so saleziánskou komunitou a s pápežským sprievodom
15.30 (13.30) Privítanie a zdvorilostná návšteva u prezidenta
16.30 (14.30) Návšteva Pamätníka padlých v boji za nezávislosť
17.00 (15.00) Stretnutie s verejnými predstaviteľmi – TV Lux
17.45 (15.45) Súkromné stretnutie so šejkom kaukazských moslimov
18.00 (16.00) Medzináboženské stretnutie so šejkom a so zástupcami iných náboženských komunít krajiny – TV Lux
19.00 (17.00) Rozlúčková ceremónia na letisku v Baku – TV Lux
19.15 (17.15) Odlet z Baku do Ríma

Zdroj: saleziani.sk (rhsdb, mk)

-fc-