Tríduum u bratislavských františkánov

Pred sviatkom svätého Františka z Assisi pozývajú bratislavskí františkáni na trojdňovú prípravu na túto slávnosť. Témou tejto obnovy, ktorá sa začne zajtra 30. septembra, je František obdarovaný i darujúci.

Vo večernom programe bude počas trídua vždy svätá omša. Pred ňou buď františkánska krížová cesta, františkánsky ruženec alebo vešpery s bratmi, po nej filmový večer alebo koncert.

V pondelok 3. októbra, na vigíliu slávnosti svätého Františka, bude podľa starej tradície svätú omšu sláviť kňaz – dominikán. Po nej bratia a mladí pripravili dramatizovanú pobožnosť Tranzitus sv. Františka a agapé. Vyvrcholením budú slávnostné sväté omše v samotný sviatok svätého Františka.

Podrobný program nájdete na frantiskani.sk

Zdroj: frantiskani.sk –fc–