Slovenskom putuje osobitná ikona Matky ustavičnej pomoci

V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci Svätý Otec František požehnal dvanásť kópií ikony Matky ustavičnej pomoci počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra 18. mája 2016. Už onedlho dorazia do každého spoločenstva a kostolov redemptoristov po celom svete.

Po tom, čo ikona navštívi chrámy a komunity slovenských redemptoristov a redemptoristiek byzantského obradu, navštívi aj redemptoristov latinského obradu na Slovensku. Ikona, ktorá putuje po Slovensku, má rozmery 46 x 58 cm. Bola vyhotovená v apríli 2016 v dielni o. Eugena Karpiela CSsR v Poľsku. Rozmermi je väčšia ako originál, ktorý je v Kostole sv. Alfonza v Ríme.

18. januára príde ikona od gréckokatolíckych redemptoristiek v Lomnici k rímskokatolíckym redemptoristkám v Kežmarku. Od 20. do 22. januára bude ikona v Podolínci, v dňoch 23. – 28. 1. bude v Kostolnej-Záriečí, od 29. 1. do 3. 2. bude v Bratislave na Puškinovej ulici, od 4. do 8. februára u redemptoristov v Banskej Bystrici (Radvaň).

Od 13. februára bude prítomná v Bratislave, kde sa na mimoriadnej kapitule stretnú redemptoristi jednotky Bratislava a Praha. Ikona bude v Bratislave počas trvania celej kapituly, ktorá je mimoriadna tým, že sa na nej oficiálne spoja redemptoristi týchto dvoch jednotiek. Podľa slov P. Róberta Režného, zodpovedného za trojročie osláv Matky ustavičnej pomoci: „Prítomnosť ikony na kapitule má byť tiež symbolickým vyjadrením toho, že redemptoristi chcú začať niečo nové, t. j. novú provinciu, pri nohách Matky ustavičnej pomoci.“

Zdroj: TK KBS, gk; pz
-fc-