Pápež oslávi spolu s dominikánmi 800. výročie založenia ich rádu

Slávnostná pápežská liturgia v Bazilike sv. Jána na Lateráne uzavrie v sobotu 21. januára oslavy 800. výročia založenia dominikánskeho rádu. Práve 21. januára 1217 vydal pápež Honorius III. bulu Gratiarum omnium largitori, ktorou oficiálne uznáva rád založený sv. Dominikom Guzmanom (1170 – 1221) po tom, čo krátko pred Vianocami (22. 12. 1216) schválil rád bulou Religiosam vitam.

Na slávení nebude, samozrejme, chýbať najvyšší predstavený rádu o. Bruno Cadorè, ani pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, ktorý je tiež dominikán. Ten sa zúčastňuje aj na práve prebiehajúcom kongrese o poslaní rádu bratov kazateľov v treťom tisícročí, ktorý sa koná oddnes do 20. januára na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského.

Dominikánsku rodinu v súčasnosti tvorí 5 tisíc rehoľníkov a 30 tisíc rehoľníc.

Zdroj: RVcz, job
-fc-