Spoločne znovu začať od synody chce aj Únia generálnych predstavených

V dňoch 21. – 23. novembra 2018 sa v Ariccia neďaleko Ríma koná 91. semestrálne zhromaždenie generálnych predstavených mužských reholí (USG). Témou stretnutia je Spoločne znovu začať od synody a ich snaha o bezprostrednú úvahu nad tým, ako uviesť závery synody do zasväteného života mužských rehoľných rádov. Počas stretnutia bude prebiehať aj voľba predsedu a podpredsedu Únie.

Počas necelých troch dní zaznejú aj viaceré príhovory hlavných predstavených, ktorí sa synody zúčastnili. Sú to témy:

  • Rozlišovanie ako štýl Cirkvi – Arturo Sosa SJ a Mauro-Giuseppe Leopori OCist;
  • Výchovné sprevádzanie a ohlasovanie evanjelia – Pedro Aguado SP a brat Ernesto Barba Sánchez FMS;
  • Život ako povolanie a rôznorodosť povolaní – Bruno Cadoré OP a Marco Tasca OFMConv;
  • Cirkev pre a s mladými – Ángel Fernández Artime SDB a Michael Brehl CSsR.

Následné debaty a práce v skupinách budú animovať dvaja bývalí tajomníci synody: Giacomo Costa SJ a Rossano Sala SDB.

Štefan Turanský SDB