Blíži sa deň otvorených dverí na saleziánskej odbornej škole v Žiline

Dňa 7. decembra 2018 v čase od 9:00 do 13:30 budete môcť vidieť život na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline počas plnej prevádzky.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska stredná odborná škola, v ktorej sa chlapci i dievčatá odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa don Boscovho preventívneho systému. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia, ktorí aj v škole priamo pracujú.

Poskytuje stredné odborné vzdelanie pre študentov v odboroch autoopravár, stolár, maliar, murár a aj grafik digitálnych médií. Taktiež umožňuje záujemcom získať si v škole aj maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo, ako o tom informovali saleziáni na školskom webe.

https://www.sos.sdb.sk/spravy/dolezite-oznamy/den-otvorenych-dveri-1

https://www.facebook.com/events/280733439217607/