Spolupráca medzi rehoľnými kongregáciami pre pomoc utečencom

„Úloha brániť ľudské práva migrantov je príkazom evanjelia, je výkrikom, hlasom samého Boha, ktorý žiada spravodlivosť a milosrdenstvo. Je potrebná spolupráca medzi rehoľnými kongregáciami na podporu tejto politiky.“ Toto boli slová sestier z Kongregácie sestier misionárok sv. Karola Boromejského počas medzinárodného sociálneho fóra o migrácii a pokoji, ktorý v Berlíne organizovala medzinárodná Utečenecká sieť Scalabrini.
„Ohrozený a zraňovaný život migrantov na rôznych hraniciach sveta vyžaduje zo strany ženských rehoľných kongregácii väčšiu spoluprácu rôznych kongregácií,“ vysvetlili sestry, „čo v praxi znamená vytvoriť určitú sieť spolupráce a podniknúť kroky pre prepojenie sociálnej a teologickej oblasti a tak zrúcať múry ticha a ľahostajnosti, otvoriť brány a pripomenúť všetkým, že odhliadnuc od národnosti a náboženstva ľudská dôstojnosť je dušou každej osoby.“
„Rehoľný život má účasť na kultúre života. Máme zodpovednosť chrániť dôstojnosť utečencov. Musíme byť aj my ako kongregácie viac prítomné na rôznych miestach sveta. Utečenci utekajú pred vojnou snažiac sa dýchať vzduch nového života, pozitívneho a slobodného. Mnohí z nich, zvlášť ženy, sú obeťami mrzačenia a násilia. Sloboda, demokracia, rovnosť sú univerzálne témy, ktoré patria k ľudstvu.“

(zdroj a foto: www.vidimusdominum.org )

-sc-