Spomienka na kardinála Jána Chryzostoma Korca bude v Bratislave

Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia a vydavateľstvo LÚČ pozývajú na svätú omšu v predvečer druhého výročia úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Uskutoční sa v nedeľu 22. októbra o 18:00 h v jezuitskom kostole na Františkánskom námestí v Bratislave.
Hlavným celebrantom bude P. Jozef Kyselica SJ, rektor Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši sa uskutoční krátka akadémia, ktorú naživo odvysiela Rádio LUMEN.
Kardinál Korec patrí k najväčším osobnostiam v dejinách Cirkvi na Slovensku a jeho meno je celosvetovo známe. Zomrel 24. októbra 2015. Pochovali ho 31. októbra 2015 v dolnej lodi katedrálneho chrámu svätého Emeráma, ako si to sám želal.

Zdroj:tkkbs.sk

-msk-