Spúšťa sa prihlasovanie na Konferenciu o výzvach digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu

Medzinárodná konferencia s mediálnym zameraním bude jedinečná svojím obsahom a formou. S ponukou prichádzajú zasvätení v rámci projektu Z4P (Zasvätení pre ľudí) spolu s katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tejto konferencie bude digitálna komunikácia s jej výzvami pre evanjelizáciu a „je určená širšej odbornej verejnosti, predovšetkým kňazom, zasväteným a laikom, ktorí sa venujú alebo by sa chceli venovať evanjelizácii v internetovom priestore,“ povedal Imrich Gazda, odborný garant konferencie z katedry žurnalistiky.

Už tri roky organizujú zasvätení v spolupráci s ružomberskou univerzitou mediálne kurzy ON LINE. Tentoraz to bude však niečo výnimočné a nepôjde o „klasický“ kurz. „Konferencia bude iná v medzinárodnej účasti a pôjde o načúvanie expertom v oblasti digitálnych médií alebo ľuďom, ktorí sú v nich aktívni. Bude možnosť s nimi diskutovať, rozlišovať, učiť sa, ako byť prítomný na digitálnom kontinente a prinášať evanjelium aj tam,“ povedal P. Juraj Pigula, šéf organizačného tímu konferencie.

Kvalita konferencie stojí na kvalite pozvaných hostí, spomínaných expertov, na ktorých si organizátori dali záležať. Medzi pozvanými hosťami zaznieva meno profesora Daniela Arasa z prestížnej pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme a ďalších skvelých hostí ako Tomasza Dostatniho OP, Libora Všetulu SDB, Juraja Holdoša a Viery Kačinovej. „Podujatie je zaujímavé nielen vďaka špičkovým prednášajúcim, ale aj svojou praktickou časťou, workshopmi, v rámci ktorých biskup Mons. Jozef Haľko, benediktín Michal Kukuča či salezián Pavol Dzivý predstavia svoje skúsenosti s evanjelizáciou na sociálnych sieťach. V dobe, keď deti a mladí ľudia sledujú rôznych youtuberov, účastníci konferencie sa budú môcť zoznámiť s niekoľkými inšpiratívnymi youtubermi, pre ktorých nie je prioritou ich osobná popularita, ale šírenie kresťanského posolstva,“ dodal k hosťom odborný garant.

Táto konferencia „má špecifické zameranie a verím, že dokáže pomôcť všetkým účastníkom, aby vedeli ešte s väčšou istotou a radosťou evanjelizovať digitálny kontinent. Budú si vedomí, ktorým smerom sa uberať a na čo dávať pozor, ako lepšie komunikovať a nad čím ešte veľa premýšľať. Téma je výsostne aktuálna a ovocie konferencie hádam uvidíme o zopár rokov…,“ dodal P. Juraj.

Medzinárodná konferencia sa uskutoční v dňoch 12. – 13. októbra 2017 v Ružomberku. Ak viacerí porozumieme digitálnej komunikácii, dokážeme nájsť spôsob, ako odpovedať aj na výzvy pre evanjelizáciu. Ak ťa táto téma zaujíma, príď načerpať a inšpirovať sa cez prednášky, workshopy, svedectvá.

Prihlasovanie ::TU:: / Plagát na stiahnutie ::TU::

-msk-