Slovenský jezuita sa stal viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave Miloš Lichner sa stal novým viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu (ESCT), ktorá združuje vyše osemsto teológov z celej Európy. Do funkcie ho zvolili na záver medzinárodnej teologickej interdisciplinárnej konferencie “The Challenge of fraternity”, ktorá sa konala v dňoch 30. augusta – 2. septembra v Štrasburgu. Počas troch dní na nej vystúpili významní rečníci, priestor dostali aj začínajúci doktorandi a zároveň bola odovzdaná aj cena za najlepšiu teologickú knihu. Tento kongres býva každé dva roky a organizuje ju ESCT. V jej rámci existujú aj národné a regionálne sekcie a majú v nej zastúpenie aj slovenskí teológovia (SSKT).

“Na záver vyššie spomenutého európskeho kongresu uskutočnilo valné zhromaždenie ESCT, na ktorom bola aj voľba nového viceprezidenta ESCT, ktorý sa po dvoch rokoch stane automaticky prezidentom ESCT a zvolí  sa k nemu potom nový viceprezident. Jednou z viacerých úloh viceprezidenta je aj príprava medzinárodnej konferencie vo svojej krajine,” hovorí pre TK KBS Lichner. Slovák bol do funkcie zvolený jednomyseľne. Novým prezidentom sa stala prof. Marie-Jo Thiel z univerzity v Štrasburgu a zároveň boli zvolení aj noví členovia predsedníctva ESCT.

„Ďakujem za dôveru, ktorú mi jednomyselne vyjadrili teologovia. Viacerých z nich poznám z kníh, ktoré som čítal a dnes mi dali svoj hlas. Radosť z toho tiež, že je to po prvýkrát, čo sa predsedníctvo posúva do bývalého Východného bloku. Je to zároveň aj pocit zodpovednosti, pretože vždy sa volí iba viceprezident, ktorý sa automaticky stáva po dvoch rokoch prezidentom, zároveň agenda viceprezidenta je dosť veľká a pribudne k tomu, čo už mám,“ reagoval na zvolenie Miloš Lichner.

Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu (SSKT) bola zriadená Konferenciou biskupov Slovenska na 56. plenárnom zasadaní v Prešove 12. februára 2007 a založená na prvom ustanovujúcom zhromaždení dňa 18. mája 2007 v kňazskom seminári v Badíne. SSKT je sekciou ESCT od svojho vzniku. Prvým predsedom bol Cyril Hišem, dekan TF KU. V apríli 2015 na ôsmom valnom zhromaždení SSKT bol za nového predsedu bol zvolený jeho doterajší výkonný tajomník a spoluzakladateľ Miloš Lichner SJ, dekan TF TU. SSKT spolupracuje vo viacerých oblastiach s Biskupskou konferenciou Slovenska ako aj s ESCT.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-