Sr. Cristina sa vracia k modlitbe a deťom

Talentová súťaž The Voice Italy 2014 skončila s novým hlasom, ktorý má v sebe náboj evanjelizácie a radostného svedectva, hlasom, ktorý patrí sestre Cristine Scuccia. Aká budúcnosť ju čaká?Sestra Cristina, ktorá o mesiac obnoví rehoľné sľuby v očakávaní tých večných, hovorí: „V evanjeliu je úryvok, ktorý hovorí, že čokoľvek človek robí, má robiť na Božiu slávu. Všetko prejdeme s predstavenými, nie sú to rozhodnutia, ktoré robím ja. Evanjelizácia nič nevylučuje a ak bude potrebné, pôjdeme aj na námestia, aby sme priniesli naše posolstvo. Všetci v súťaži boli výborní a nečakala som, že prídem až k takémuto bodu. Keď vydám album, moje texty budú hovoriť o láske a reálnom živote v jazyku, ktorý bude zrozumiteľný všetkým.“ Na záver večerného programu, kde bolo počuť nové nevydané piesne, duety, rôznych hostí, sa sr. Cristina poďakovala všetkým, ktorí jej v tomto ťažkom období pomáhali a vyzvala všetkých prítomných k modlitbe Otče náš: „Chcem aby Ježiš vstúpil sem medzi nás,“ čo vyvolalo aj úžas aj rozpaky ako medzi koučami, tak v publiku.
Cristina chce aj naďalej stáť s nohami na zemi s pohľadom upriameným na nebo a žiť prítomný okamih a budúcnosť zveruje Prozreteľnosti.
Antonio Mazzi v úvodníku týždenníka Famiglia cristiana napísal o víťazstve sr. Cristiny: „Chcem znovu povedať, že my rehoľníci, kňazi, bratia, sestry sa nemôžeme báť používať všetky prostriedky, ktoré nám technológia ponúka, aby sme šírili a hlásali radostnú zvesť. Najprv išlo o námestia, kostoly a kláštory. Dnes, okrem toho všetkého, ide aj o komunikačné prostriedky. A my nemôžeme mať strach. Tonino Bello hovorieval, že Cirkev musí byť ‚extrovertná‘, otvorená a že musí milovať svet. A svetom myslí všetky tie neobyčajné veci, ktoré nám dal Boh k dispozícii.“
Skvelé, Cristina! A teraz, keď spadla opona, musíš využiť túto neuveriteľnú príležitosť a prinášať medzi ľudí vieru, hudbu, krásu a originalitu kresťanského posolstva. Na cestách, ktorými nie je ľahké prechádzať, na javisku, ktoré sa využíva na iné posolstvá“.
Najbližšie čaká Sr. Cristinu „good news festival“, ktorý sa uskutoční v Ríme dňa 14. júna 2014 na tému Svetlá periférie: evanjelizácia vonku, kde je pozvaná ako hlavný hosť večera.

-ms-