Stretnutie redemptoristov s generálnym predstaveným na Donovaloch

V dňoch 1. – 2. júna 2014 druhýkrát zavítal na Slovensko generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR. V jeho prítomnosti bola ukončená riadna generálna vizitácia Pražskej provincie, Bratislavskej viceprovincie a Michalovskej viceprovincie redemptoristov dvoma generálnymi vizitátormi, P. Joãom Pedrom Fernandesom z Angoly a koordinátorom európskej konferencie redemptoristov P. Jackom Zdrzalkom z Poľska. Na spoločnom stretnutí na Donovaloch sme sa dozvedeli viac o aktuálnej situácii v našej kongregácii a súčasných apoštolských výzvach. Okrem pracovných stretnutí (vice)provinciálnych rád s generálnym predstaveným a vizitátormi sa uskutočnilo aj stretnutie všetkých redemptoristov aj zástupcov laikov – spolupracovníkov, kde bol predstavený život redemptoristov v Európe a vo svete nielen štatisticky, ale aj zo strany nových apoštolských diel a výziev. Pozerali sme aj smerom do budúcna, lebo aj nás čaká výzva reštrukturalizácie našich jednotiek. Na záver bola otvorená diskusia s generálnym predstaveným na rôzne témy a slávenie Eucharistie.

Metod Lukačik, foto: archív redemptoristi