Svätý Otec navštívi komunitu sv. Egídia

Svätý Otec sa v nedeľu 15. júna v rímskej časti Trastevere stretne s chudobnými, emigrantmi a ďalšími členmi Komunity sv. Egídia, ktorej základným poslaním je priateľstvo a služba chudobným. Pápež František by mal prísť na námestie pred Bazilikou Santa Maria in Trastevere okolo 17. hodiny v sprievode zakladateľa komunity prof. Andreu Riccardiho. Po pozdrave veriacich na námestí si v bazilike uctí najstarší zachovaný drevený obraz Panny Márie v Ríme. Vypočuje si niekoľko svedectiev a prihovorí sa prítomným. Nasledovať bude chvíľa modlitby.

Z Baziliky Santa Maria in Tratevere prejde Svätý Otec do sídla komunity na neďalekom Námestí sv. Egídia, kde sa stretne s predstaviteľmi komunity, niektorými biskupmi, kňazmi, seminaristami, chorými a ďalšími skupinami osôb, ktorým je Komunita sv. Egídia k dispozícii od svojho vzniku v roku 1968.

Komunita sv. Egídia sa od svojho vzniku rozšírila z Talianska do 70 krajín sveta vrátane Slovenska. V priebehu rokov spĺňala rôzne požiadavky, odpovedajúc tak na aktuálne výzvy. Dodnes sa venuje bezdomovcom, migrantom z cudzích krajín, tzv. novým Európanom, utečencom, Rómom a Sintom, osobám so zdravotným postihnutím, ako aj starším osamelým ľuďom. Chudobní sú stredobodom pozornosti Komunity sv. Egídia a sú jej plnohodnotnými členmi. Vianočný obed s chudobnými je iniciatíva, ktorá zahŕňa každý rok desiatky tisíc ľudí na celom svete. S týmito skutočnosťami sa pápež František bližšie oboznámi v priebehu svojej pastoračnej návštevy.

(Text prevzatý z sk.radiovaticana.va, -jk-)