Staronové slová

Ježiš hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15)

Prvé slová, ktoré Ježiš vysloví v najstaršom evanjeliu, sú stručné, ale v kontexte biblickej tradície veľmi silné. Marek v nich zhŕňa celé dejiny ľudstva, skúsenosť vyvoleného národa s Bohom, postoj i odpoveď človeka…

„Naplnil sa čas…“: zvláštna kombinácia týchto slov nás vedie hľadieť na čas nie ako na nemilosrdne plynúcu veličinu, ale ako na nádobu, možnosť, ktorá sa napĺňa udalosťami, príbehmi, slovami, skutkami. Ježiš pozerá na všetko to, čo sa stalo pred jeho príchodom, ako na priestor, ktorý sa musel naplniť, aby sa to, čo chce povedať a urobiť, malo na čo postaviť. Možno hovorí o sociálnom rozmere spoločnosti, lebo inak slovo „kráľovstvo“ nemá zmysel, možno hovorí o dúfanej vyspelosti ľudstva, ktoré bude schopné uniesť slobodu zákona lásky, možno hovorí o naplnenej miere utrpenia ľudí, ktoré prinútilo Boha povedať dosť a niesť s nimi kríž… Môj život je nielen obdobím, ktoré plynie a unáša ma; je to priestor na vzťahy, rozhodnutia, dobro i zlo. Podľa toho, ako ho napĺňam, budú nasledujúce Ježišove slová dobrou alebo zlou správou.

„… priblížilo sa Božie kráľovstvo“: Božie kráľovstvo je na dosah ruky, Boh sa stal blížnym. Jeho jediným zákonom je láska, hranice sú v mojom strachu slúžiť, v neschopnosti odpustiť. Svojimi rozhodnutiami sa do neho začleňujem, keď plním Božiu vôľu voči blížnemu. Moje vzťahy sú miestom zjavenia, prebývania Boha. Božie kráľovstvo je naozaj na dosah ruky, tak blízko ako človek vedľa mňa. Ak však milujem len toho, kto si to za-slúži, robím z neho sluhu a zo seba sudcu.

„Kajajte sa a verte evanjeliu“: Pokánie nám ponúka stáročná kresťanská tradícia ako preklad a komentár k pôvodnému gréckemu „zmeňte zmýšľanie“. Je pravdivý, lebo veľmi dôležitá časť toho, čo je potrebné robiť, je naučiť sa púšťať zbytočnosti, ktoré naplňujú moje srdce, ale stráca sa základný dôvod, prečo to robiť. Evanjelium totiž znamená dobrá správa. To, že sa blíži Božie kráľovstvo, teda nie je vyhrážka, máme zmeniť zmýšľanie, lebo Boh prichádza zachrániť, uzdraviť, a nie trestať. Nie ničenie seba, ale radosť a nádej sú dôvodom na pôst. Urobiť Milujúcemu miesto vo svojom živote a očistiť svoje srdce, aby som videl jeho tvár v blížnych.

Milan Hermanovský, augustinián