V Poprade prednáška o sv. Terézii Avilskej

V rámci Roka zasväteného života a pri príležitosti 500. výročia narodenia sv. Terézie z Avily pozýva kníhkupectvo Aletea na prednášku karmelitána o. Miloša Viktorína, OCD s názvom: Terézia, žena prekvapená záujmom zo strany Boha. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 19. februára 2015 po večernej svätej omši (o 18:30 h) v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade.

Svätá Terézia sa narodila v roku 1515 v Španielsku. Bolo to v období, keď mnohí kresťania v Európe začali mať pochybnosti o reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii (v prvej polovici šestnásteho storočia). Otec Miloš vysvetľuje, že Terézia bola preniknutá túžbou po nebi, a preto vstúpila ku karmelitánkam. Ako si však v tomto zemskom vyhnanstve môže rozumieť Boh a jej duša, ako odpovie Boh na jej túžby? Odpovede na tieto otázky otec Miloš priblíži práve v tejto prednáške. Je jedným z desiatich bosých karmelitánov pôsobiacich momentálne na Slovensku. Pochádza z Bánoviec nad Bebravou. Momentálne žije na Starých Horách.

Po prednáške bude priestor na diskusiu a bude k dispozícii aj novinka Svätá Terézia od Ježiša z Avily od Immakulaty Adamskej, OCD, ktorá podrobne sleduje Teréziin duchovný vývoj spolu s nevyhnutným spoločensko-cirkevným pozadím vtedajšieho Španielska. Viac informácii je možné nájsť v predajni Aletea, ktorá sa nachádza oproti kostolu sv. Cyrila a Metoda v Poprade na sídlisku Juh (na ulici Ludvíka Svobodu 80). Prednáška je pripravovaná v rámci Roka zasväteného života v spolupráci s Karmelitánskym nahladateľstvom a portálom kresťanských podujatí www.vyveska.sk.

Michal Kuzár