Šťastie bez nárokov

(Lk 17, 5 – 10) Dnes by sme sluhu, presnejšie otroka z Ježišovho minipodobenstva mohli pripodobniť k operkám pri deťoch či tých starších k robotníkom v dobre zmenežovanej firme, ale aj k rehoľníkom na rôznych poliach apoštolátu. Ešte lepšie k zodpovedným za ich spoločenstvo, veď týmto podobenstvom sa Ježiš obrátil priamo na apoštolov. Všetci menovaní sú nahraditeľní a ani jeden z nich si po celodennej drine nemôže vyložiť nohy a povedať: „Teraz ma obslúžte vy!“

Že Ježišove slová platia v bežných pracovných vzťahoch, je nám jasné, no zrejme sú platné aj vo vzťahu k Bohu. Neprotirečí si však Ježiš, keď nám o pár kapitol prv za bedlivú službu sľuboval svoju vlastnú obsluhu (pozri Lk 12, 37)?

Pre svet je vysnívanou slobodou nechať sa obsluhovať. Pre Ježišových nasledovníkov by ňou, naopak, mala byť šanca slúžiť. Aj Don Bosco čestne sľuboval svojim synom iba tri veci: chlieb, prácu a nebo. Žiaden honor navyše.

Popri všetkej našej obetavosti Ježišovi určite nejde o to, aby sme mali otrockého ducha. Skôr o bedlivé neobsluhovanie seba, keď si so všetkou dôslednosťou nezakladáme na svojich výkonoch či funkciách, ale jedine na Bohu. Ba naše srdce by nemala nakaziť ani farizejská požadovačnosť na posmrtnú odmenu. Lebo pečaťou toho, že mu patríme, je nezištnosť, zatiaľ čo nárokovanie si je v priamej službe nášho ega. Naopak, vedieť si na nič nenárokovať je vrcholom vnútornej slobody, o ktorej tento svet nemá ani šajnu. Zároveň je podstatou nášho šťastia, pri ktorom všetko, vrátane ťažkostí a námah, preciťujeme ako dar. 

Ak Pán nájde takéhoto cirkevného šéfa či zasvätenú operku podľa svojho srdca, neodolá. Spokojne môžu rátať s tým, že sa opáše a začne ich obsluhovať on sám. Hneď teraz. Či tak nerobil so svojimi obľúbencami, ktorí sa báli na niečo čo i len pomyslieť, aby im Pán okamžite nevyhovel? K tomu, aby sa to stávalo, i nám stačí horčičné zrnko viery. Kiež ho objavíme už dnes.

Dagmar Kráľová, FMA