Ste majáky, ktoré signalizujú prístav – pápežov odkaz za múry klauzúr

Deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie 21. novembra slávi Cirkev ako Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľníčok. Jeho latinské označenie Pro Orantibus naznačuje úmysel Cirkvi podporovať povolania tých, korí naplno zasväcujú svoj život kontemplatívnej modlitbe.

Pápež František v odkaze cez sociálnu sieť Twitter pri tejto príležitosti napísal:

„Dnes si pripomíname Máriino obetovanie v chráme a slávime Deň Pro Orantibus. Ďakujem vám, kontemplatívne sestry a bratia, pretože ste oporou pre slabých, majákmi, ktoré signalizujú prístav, ste pochodňami, ktoré osvetľujú noc, a hliadkami, ktoré ohlasujú nový deň.“

Pripomeňme, že Deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier sa slávi od roku 1959, na základe rozhodnutia pápeža Jána XXIII. A spája sa s vydaním apoštolskej konštitúcie pápeža Pia XII. Sponsa Christi, ktorá vyšla 21. novembra 1950 a je venovaná apoštolskému charakteru kontemplatívneho života.

Pri príležitosti tohto sviatku bolo v priamom prenose cez vatikánske médiá a taliansku stanicu TV 2000 prenášané slávenie svätej omše z kláštora kontemplatívnych sestier sv. Kláry, ktorý sa nachádza v rímskej časti Gianicolense (Monastero di Santa Chiara).

Zdroj: Vatican News, mh