Ste nevyhnutným znamením v mozaike povolaní – pápež bratom oblátom

„Príležitosti, keď sa môžem stretnúť so zasvätenými, sú pre mňa vzácne: je to svedectvo o hodnote tejto prítomnosti v Cirkvi, ktorá si zaslúži byť znovuobjavená.“ Týmito slovami privítal Svätý Otec na súkromnej audiencii Diecéznych bratov oblátov (Fratelli Oblati Diocesani) z Milána. Vo Vatikáne ich prijal v piatok 14. apríla.

Delegácii deviatich bratov oblátov pápež odovzdal posolstvo, kde ich v úvode povzbudil slovami: „Ste znamením, malým, ale dôležitým, povedal by som nevyhnutným, v mozaike povolaní v Cirkvi.“ Ďalej Svätý Otec v posolstve píše o 3 bodoch ich služby: bratstvo, obetovanie sa, diecézna príslušnosť:

„Predovšetkým ste znakom bratstva podľa evanjelia. A ste nimi práve tým, že ste bratmi: nie tým, čo robíte, organizáciou, aktivitami… Všetky tieto veci sú dobré a potrebné, ale bratstvo sa buduje konkrétnou formou života. Stabilnou formou, ktorú každý z vás prirodzene žije odlišným spôsobom, s vlastnou osobitosťou s vlastnými darmi a tiež vlastnými obmedzeniami; ale spoločnou a určujúcou charakteristikou je toto bratstvo.“

Potom pápež vysvetlil druhý aspekt služby prítomných bratov, ktorým je obetovanie sa. Ako uviedol je to vlastnosť, ktorá ich definuje ako „oblátov“. V tejto súvislosti pápež upozornil, že ide o darovanie sa v službe, ako keď „Ježiš z podoby Boha vzal na seba podobu služobníka. Nejde teda o službu, „ktorej sa tlieska alebo sa píšu o nej správy“, ale ide o „skrytú službu, skromnú a niekedy pokorujúcu“, je to však cesta, po ktorej by mal kráčať každý kresťan.

„Tým, ktorí takto žijú, Duch Svätý dáva vnútornú radosť. Matka Tereza o tom často hovorila: radosť zo služby. Keď išla Mária pomôcť Alžbete, nečakali na ňu žiadni fotografi, žiadni novinári. Nikto o tom nevedel. A v tom je tá radosť: že o tom vie len Pán! Blaženosť služby.“

Ako tretí aspekt zasväteného života bratov oblátov pápež František v posolstve rozvinul diecéznu príslušnosť:  „Je to rozmer Vtelenia: byť verný krajine, ľudu, diecéze. Niekedy chceme zachrániť svet! Ale Boh vám hovorí: buďte verní tejto službe, týmto ľuďom, tomuto dielu…“ Svätý Otec zdôraznil, že „vernosť je vzácnym dobrom“ a „Diecézna služba je školou vernosti.“

Pápež posolstvo milánskym Diecéznym bratom oblátom uzavrel želaním, aby ich na ceste tohto programu života v radosti a vernosti sprevádzal Pán a ochraňovala Panna Mária.

Zdroj: VaticanNews, mh
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra