Pápež Komunite blahoslavenstiev: Skúsenosť Turíc je srdcom vášho duchovného života

„Prostredníctvom chvál, krásy liturgie, spevu a bratského života ukazujete, že Božie kráľovstvo je už prítomné uprostred nás.“ Aj týmito slovami sa Svätý Otec prihovoril v odovzdanom texte členom Komunity blahoslavenstiev, ktorých v pondelok 17. apríla prijal vo Vatikáne. Pri príležitosti 50. výročia založenia spoločenstva ich povzbudil k pokračovaniu „šírenia skúsenosti Turíc“ cez ich charizmu.

Pápež sa hosťom prihovoril spontánne a odovzdal im pripravený text, v ktorom zdôraznil, že eschatologický rozmer ich apoštolátu, ktorý vyrástol z dynamiky Katolíckej charizmatickej obnovy, je kľúčový a je darom pre Cirkev a svet. Ďalej v posolstve pokračoval:

„Skúsenosť Turíc je srdcom vášho duchovného života. Vyjadruje sa v neustálom hľadaní spojenia s Bohom, ktoré sa realizuje v každodennom slávení Eucharistie, v adorácii Najsvätejšej sviatosti, v živote modlitby podľa karmelitánskej spirituality a v hľadaní nepretržitej modlitby podľa spirituality východných cirkví. Tento život modlitby je zdrojom vášho bratského spoločenstva, ktoré je inšpirované Trojičným prameňom a ktoré umožňuje každému naplniť svoje špecifické povolanie.“

Delegácii Komunity blahoslavenstiev Svätý Otec v posolstve vyjadril vďaku i za humanitárne projekty v rozvojových krajinách, ktoré za 50 rokov podporili. Pápež tiež uviedol, že aj ich prítomnosť v „niektorých svätyniach vo Francúzsku, Maďarsku, Taliansku a na Pobreží Slonoviny a služba kňazov vo farnostiach, sú dôležitými príležitosťami na svedectvo“. Ako dodal, „toto všetko je dôvodom na vďačnosť Bohu“.

Ďalej Petrov nástupca pripomenul význam príležitostných misií v letných mesiacoch, ktorými pre ľudí na dovolenkách ponúkajú chvíle modlitby, sväté omše, adorácie, evanjelizačné vzdelávacie stretnutia, predstavenia, vigílie a nočnú evanjelizáciu. „Táto angažovanosť svedčí o vašej otvorenosti voči potrebám mladých ľudí a o vašej pripravenosti prinášať Božie slovo na každé miesto a do každej okolnosti“ , uviedol v odovzdanom texte pápež so slovami:

„Za zmienku stojí aj to, že organizujete medzinárodné stretnutia, napríklad v Lurdoch a v Lisieux. Tieto stretnutia sú dôležitou príležitosťou duchovnej obnovy pre všetkých účastníkov a ponúkajú možnosť podeliť sa o skúsenosti s kresťanmi z celého sveta. Napokon nemôžem vynechať vaše púte do Svätej zeme a na iné miesta viery. Tieto cesty sú zážitkami veľkej duchovnej intenzity, ktoré vedú k prehĺbeniu alebo niekedy aj k objavovaniu koreňov viery a k posilneniu vzťahu s Bohom.“

V tejto súvislosti Svätý Otec opäť poďakoval komunite za charizmu ich zasväteného života, založeného na spiritualite kontemplácie, modlitby a misie, pretože je okrem iného „cenným príspevkom k medzináboženskému dialógu, podpore mieru a obrane ľudských práv.“ Stelesňujú dar zdieľajúcej bratskej lásky, zdôraznil v posolstve pápež hosťom a svoj príhovor uzavrel žičením:

„Pozývam vás, aby ste išli vpred a vytrvali vo svojom poslaní s horlivosťou a bez strachu, aby ste vydávali svedectvo viery s radosťou a nádejou a aby ste vždy zostali otvorení a poslušní vedeniu Ducha Svätého: on je protagonistom v živote Cirkvi a v evanjelizácii. Povzbudzujem vás, aby ste sa naďalej venovali formácii mladej generácie a medzináboženskému dialógu, najmä s našimi moslimskými bratmi a sestrami. Nech vás Panna Mária stále udržiava v radosti z učeníctva, v radostnom a vďačnom úžase z toho, že ste dostali dar byť Pánovými učeníkmi.“

Zdroj: VaticanNews, mh
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra