V harmónii povolaní – edícia Viera do vrecka (kniha)

Ako je to s naším povolaním? Akú úlohu má laik, kňaz či zasvätená osoba?

Desiaty nástupca dona Bosca don Angel Artime ponúkol na rok 2023 celej širokej saleziánskej rodine heslo, v ktorom nás pozval uvažovať o hodnote laického kresťanského povolania. Ako však bude oceňovať laické povolanie ten, kto takmer nič nevie o tom, čo povolanie znamená? Veď aj medzi nami je množstvo veriacich kresťanov, ktorí si myslia, že slovo povolanie znamená len rozhodnutie, či sa stanem kňazom, rehoľníkom, alebo vstúpim do manželstva, a tým sa to všetko končí,“ hovorí salezián Pavol Grach, autor najnovšej knižky z edície Viera do vrecka s názvom V harmónii povolaní.

Ako je to teda s naším povolaním? Akú úlohu má kresťanský laik, čo znamená kňazstvo, ktoré posväcuje, a v čom je proroctvo zasväteného života? A ako to riešil svätý Ján Bosco? Viac o tejto téme ponúka spomínaný titul, ktorý v týchto dňoch vydalo Vydavateľstvo DON BOSCO, viac tu:  https://www.donbosco.sk/tovar/v-harmonii-povolani

O autorovi:

ThLic. Pavol Grach, PhD., (1965) je salezián kňaz. Pri štúdiu teológie v Taliansku sa špecializoval na fundamentálnu teológiu. V súčasnosti pôsobí v Žiline vo formácii ponovicov a je delegátom pre saleziánsku rodinu.

Kniha je brožovaná, má 72 strán a formát 110 x 185 mm. Ročné predplatné edície Viera do vrecka si môžete objednať tu: https://www.donbosco.sk/tovar/edicia-viera-do-vrecka-2023

Viac informácií o edícii a Vydavateľstve DON BOSCO nájdete na e-shope www.donbosco.sk

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO