Zasvätení smerom k perifériám s pápežom Františkom

Od 4. do 6. decembra sa v Domus Pacis v Ríme 250 rehoľníkov a rehoľníčok, zodpovedných za oblasť solidarity v Konferencii vyšších predstavených v Taliansku (CISM) a sociálnych služieb v Konferencii vyšších predstavených ženských reholí v Taliansku (USMI), a spolupracovníci charity v diecézach zúčastnia seminára, ponúknutého spomínanými konferenciami.
„S pápežom Františkom smerom k perifériám histórie.“ Potreba výchovy, migranti, mladí v núdzi, chudoba, kríza rodiny: cieľom samotnej konferencie je kritické vnímanie uvedených problémov, ktoré pobáda ísť ďalej, načrtnúť spolu nové cesty pomoci, a to také, ktoré dajú odpoveď na nedostatok, a prevezmú na seba konkrétnu zaťaž.
„Niekoľko dní po oficiálnom otvorení Roka zasväteného života,“ vysvetľuje zodpovedný v oblasti solidarity v CISM páter Wladimiro Bogoni, „silno zaznieva výzva pápeža Františka nemať strach zanechať staré mechy, obnoviť zvyky a štruktúry. Pápež František pri každej príležitosť povzbudzuje svet zasväteného života, predovšetkým ten, ktorý sa angažuje v dielach charity, solidarity a na horizontoch marginalizácie, k prorockým a odvážnym rozhodnutiam. Povzbudzuje nie mnohými slovami, ale výrečnými gestami.“
„S uragánom Františkom,“ dopĺňa sestra Erma Marinelli, zodpovedaná za sociálne služby USMI, „chceme pozbierať spolu podnety, ktoré pochádzajú práve od neho, a ponúknuť zasvätenému životu nové stimulujúce cesty.“
Seminár je organizovaný na báze vzájomnosti, svedectiev a výmeny skúsenosti. Medzi pozvanými relátormi sú mons. Giancarlo Bregantini, mons. Bruno Forte, páter Federico Lombardi.
(Zdroj:www.vidimusdominum.org)

-sc-