Stredoškoláci u dominikánov

Utorok pred Slávnosťou Ružencovej Panny Márie patril v dominikánskom kostole v Košiciach stredoškolákom. Mladí z rôznych škôl sa zišli, aby sa spolu modlili, spievali, chválili Boha a navzájom spoznávali. Študenti Gymnázia Tomáša Akvinského viedli modlitbu ruženca, študentky košického konzervatória prítomných hudobne sprevádzali celým večerom. Svätú omšu celebroval brat Charbel, ktorý nie tak dávno pôsobil ako duchovný správca na spomenutom Gymnáziu Tomáša Akvinského. Počas kázne zopárkrát vylúdil úsmev na tvárach prítomných veriacich, no najmä všetkým pripomenul, že Boh je ranený láskou k nám a svojou Božou láskou lieči naše rany, ktoré sú spôsobené neláskou od iných ľudí. Po modlitbe ruženca, svätej omši a adorácii spoločné stretnutie zakončili príjemným posedením v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas.

zdroj:dominikani.sk

-msk-