Stretnutie apoštolského nuncia s predstaviteľmi slovenských reholí

Dňa 11. marca 2015 sa v priestoroch apoštolskej nunciatúry v Bratislave stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom predstavitelia konferencií pre mužské a ženské rehole (KVRP a KVPŽR). Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, pričom tohtoročná návšteva nadobudla osobitný ráz z dôvodu prebiehajúceho Roka zasväteného života vyhláseného pápežom Františkom.

Rehoľníci prezentovali svoje súčasné aktivity a pripravované podujatia, ku ktorým patrí najmä kontinuálna modlitbová reťaz, do ktorej je zapojených vyše 400 rehoľných komunít na Slovensku, ďalej konferencia o zasvätenom živote na TFTU v Bratislave (9.4.), spomienkové stretnutie v Prešove pri príležitosti 65. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi (25.4.), Deň otvorených kláštorov (27.6.), Expo povolaní na Národnom zhromaždení mládeže P15 v Poprade (30.7.-2.8.) a septembrová návšteva sekretára Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. Josého Rodriguéza Carballa, OFM.

Apoštolský nuncius sa zaujímal o prínos rehoľníkov pre slovenskú spoločnosť ako aj o rehoľný dorast celkového počtu vyše 3000 zasvätených osôb na Slovensku. Na záver vyzval rehoľné komunity k užšej spolupráci s diecéznymi biskupmi a k otvorenosti pre ľudí dnešnej doby.

P. Karol Miroslav Švarc OFM, sekretár KVRP