Rozlúčka so zosnulým donom Blatnickým, kondolenciu poslal aj košický arcibiskup

Saleziáni rímskej saleziánskej provincie sa v stredu 11. marca rozlúčili so zosnulým donom Rudolfom Blatnickým. Pohrebné obrady a rozlúčka sa konali v Saleziánskom ústave Teresa Gerini na Via Tuburtina. Eucharistickému sláveniu predsedal provinciálny vikár don Antonio Sanna a s ním koncelebrovalo okolo dvadsať kňazov. Saleziánsku Pápežskú Univerzitu reprezentoval profesor a bývalý dekan teologickej fakulty don Antonio Castellano.

Zo slovenských kňazov boli prítomní saleziáni don Jozef Kabina, don Štefan Turanský a don Jozef Slivoň. Kázeň mal don Štefan Turanský. Vo svojom príhovore poukázal na osobnosť dona Rudolfa Blatnického, ktorá je na Slovensku menej známa a na jeho všestrannú pedagogickú a vedeckú činnosť pre dobro Slovenska najmä v období totality.

Okrem iného don Turanský povedal: „Don Rudolf bol skôr uzatvorenej povahy, pokorný, nehovoril o sebe, v niektorých spôsoboch možno až škrupulózny, ale pod povrchom sa skrývala jemná, delikátna a milá duša. … Bol neobyčajným vychovávateľom a veľkým hudobníkom. Je málo známa jeho schopnosť hrať na viacerých hudobných nástrojoch (klarinet, saxofón, trúbka, heligón, ústna harmonika, harmónium). Bol aj vedúcim hudobnej skupiny (asi 10-13 chlapcov), ktorá skrášľovala muzikálnymi kúskami rôzne sviatky. Bol aj športový typ, štíhlej a vysokej postavy: pri volejbale bol obávaným smečiarom, napriek tomu, že hrával v reverende.“

Na pohrebných obradoch v saleziánskom dome sa zúčastnili i rehoľné sestry, ktoré sa o zosnulého starali počas jeho choroby a tiež viacerí talianski veriaci.

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober poslal provinciálovi saleziánov v Bratislave kondolenciu k smrti dona Blatnického, v ktorej okrem iného uvádza: „Na Slovensku sme mu vďační predovšetkým za jeho neúnavnú prácu, osvetu a podporu Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda vo Večnom meste, kde neúnavne reprezentoval náš národ i záujmy Cirkvi prostredníctvom akademickej, literárnej a vedeckej činnosti. Celej rodine saleziánov chcem prejaviť spoluúčasť vo chvíľach rozlúčky s týmto naším vzácnym spolubratom.“

-rh-

zdroj:www.saleziani.sk