Stretnutie formátorov – redemptoristov v Taliansku

Od 8. do 11. apríla sa v Ríme konala medzinárodná konferencia formátorov zasväteného života pod záštitou Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Na stretnutí sa zhromaždilo približne 1200 formátorov z celého sveta. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa reprezentovali  24 redemptoristi: prefekti študentov, magistri novicov, asistenti vo formácii a iní formátori. Redemptoristi reprezentovali všetkých 5 konferencií svojej kongregácie. Najviac formátorov bolo z Južnej Ameriky, z toho 5 z Brazílie. Afriku zastupovali 4 redemptoristi, z toho 3 z Madagaskaru. Veľká skupina pricestovala z Ázie, presnejšie s Indie a Indonézie. Severnú Ameriku reprezentoval len jeden magister noviciátu. Z Európy sa stretnutia zúčastnili 5 spolubratia: Peruánec, ktorý patrí do Francúzskej provincie, traja Poliaci a P. Jozef Mihok z našej bratislavskej viceprovincie.

Od 13. do 18. apríla sa v talianskom Ciorani pri Neapole odohral seminár pre redemptoristických formátorov. Zorganizoval ho Generálny sekretariát pre formáciu v spolupráci s Univerzitnou nadáciou sv. Alfonza z Bogoty v Kolumbii. Na stretnutí bol prítomný generálny predstavený P. Michael Brehl, ako aj viacerí ďalší redemptoristi, ktorí sú v generálnej rade, alebo vo formačných štruktúrach na úrovni generálneho vedenia.

Na stretnutí sa formátori okrem iného dozvedeli o viacerých rozhodnutiach, ktoré urobilo generálne vedenie ohľadom formácie.

Z najnovších štatistických údajov za dozvedáme, že v súčasnosti je na rôznych stupňoch formácie okolo 1000 mladých ľudí pred prvými sľubmi. V kongregácii je 695 mladých, ktorí už zložili prvé sľuby, z toho sú 39 rehoľní bratia. Najväčšiu skupinu mladých po zložení prvých sľubov tvoria členovia konferencie Ázia – Oceánia (262) a Južnej Ameriky (216). Konferencia Afrika – Madagaskar má 115 mladých po prvých sľuboch. V Severnej Amerike ich je spolu 29. V Európe ich je iba 73 hoci táto konferencia je naďalej najväčšou kontinentálnou konferenciou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa.

Rastislav Dluhý