Stretnutie jezuitských novicov zo strednej Európy v Poľsku

Od 26. mája do 1. júna sa konalo medzinárodné stretnutie novicov Spoločnosti Ježišovej z noviciátov Stredoeurópskej asistencie v poľskom Zakopanom. Stretnutia sa zúčastnilo 34 novicov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Ukrajiny.
Stretnutie bolo zamerané na štúdium histórie a spirituality Spoločnosti Ježišovej. Ako zdôrazňuje Páter Generál Spoločnosti Ježišovej Adolfo Nicolás, tento pohľad späť má pomôcť rozlišovať kam chce Boh orientovať Spoločnosť Ježišovu v budúcnosti. Zoznámenie sa s históriou cez sériu prednášok novicom sprostredkoval P. Konrad Grech, vedúci katedry cirkevných dejín na Maltskej Univerzite.

O budúcnosti Spoločnosti Ježišovej hovoril P. John Dardis, prezident Konferencie európskych provinciálov. Učinil tak prostredníctvom prezentácie o súčasnom stave jezuitov v Európe s víziou do budúcnosti. Neskôr o danej téme novici diskutovali v malých skupinách, ale aj počas celodenného výletu do blízkych Vysokých Tatier. Pre všetkých to bola príležitosť pre oddych a zoznámenie sa s tým, čím žijú ostatné noviciáty a ich provincie. Bola to taktiež pre všetkých skúsenosť univerzálnej Spoločnosti Ježišovej.

(Text a foto prevzaté z www.jezuiti.sk, foto: Martin Halčák)