Stretnutie pápeža Františka s kňazmi a zasvätenými v Nairobi

Program druhého dňa návštevy Svätého Otca v Afrike sa začal v Nairobi stretnutím s kňazmi a diakonmi, zasvätenými osobami a seminaristami v športovom areáli katolíckej strednej školy „St. Mary´s School“. Zneli v ňom spevy, biblické čítania, modlitby, prosby a svedectvá. Keď rehoľná sestra a kňaz predstavili činnosť zasvätených osôb v Keni, Svätého Otca za všetkých pozdravil predseda Komisie pre klérus a zasvätený život Konferencie biskupov Kene Mons. Anthony Irei Mukobo IMC. Podobne ho privítali aj predsedovia združení hlavných predstavených mužských a ženských kongregácií, provinciál rehole spiritánov, ktorí založili spomínanú školu a duchovný správca miestneho školského kostola.

Pápež František odložil bokom pripravený text a prítomným sa prihovoril spontánne v rodnej španielčine, pričom jeho slová boli po častiach prekladané do angličtiny. Vychádzal zo slov sv. Pavla z biblického čítania z Listu Filipanom (1,3-6): «…som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša».

Svätý Otec rehoľníkom a kňazom pripomenul, že ich cestu povolania inicioval sám Boh, ktorý si ich vyvolil. Varoval ich pred postojom nadradenosti a povýšenectva, pred tým, že by nasledovali Pána kvôli ambíciám, záujmom, kvôli bohatstvu, postaveniu a moci. Pripomenul im, že boli Bohom vyvolení pre to, aby slúžili Božiemu ľudu a nie aby sa nechali obsluhovať. Zasvätených vystríhal aj pred hriechom, ktorý sa Bohu priam protiví – pred vlažnosťou. Svätý Otec ďalej zdôraznil dôležitosť schopnosti zasvätených a kňazov plakať – a to ako pre svoje hriechy, tak aj pre utrpenie sveta, pre ľudí vytisnutých na okraj, pre opustených, pre vraždené deti…  „Nikdy neprestaňte plakať… Keď rehoľníkovi alebo kňazovi uschnú slzy, niečo nie je v poriadku“, povedal Svätý Otec. Prítomných upozornil aj na dôležitosť modlitby:

„Nikdy sa neprestaňte modliť… Duša zasväteného, ktorý zanechá modlitbu, sa vysuší, je škaredá, neatraktívna“, povedal pápež František a takúto dušu prirovnal k zošúverenej, vysušenej fige. Kňazom a zasväteným osobám nakoniec Svätý Otec poďakoval za ich nasadenie a službu a poprosil ich o modlitbu.

zdroj: RV-zk-