Pápežove rady zasväteným Ugandy: Pamäť, vernosť, modlitba

Posledným pastoračným bodom programu Svätého Otca v Ugande bolo v sobotu stretnutie s kňazmi a zasvätenými osobami v katedrále hlavného mesta Kampala. Po odznení pozdravu biskupa zodpovedného za zasvätený život Mons. Johna Baptista Kaggwu a troch svedectiev – kňaza, rehoľníčky a seminaristu, sa prítomným spontánne prihovoril pápež František, pričom pripravený príhovor odovzdal biskupovi na zverejnenie v písomnej podobe.

Svätý Otec zasväteným prízvukoval tri veci – pamäť, vernosť a modlitbu. Uganďanom prúdi v žilách krv ich svätých mučeníkov. Avšak je tu nebezpečenstvo zvyknúť si na zdedené dobrá našich otcov, povedal Svätý Otec a dodal: „Minulá sláva bola začiatkom, avšak vy musíte budovať budúcu slávu. Toto je úloha, ktorú vám zveruje Cirkev: buďte svedkami, ako boli svedkami mučeníci, ktorí dali život za evanjelium.“

Druhým slovom, ktoré pápež zdôraznil bola vernosť – „vernosť pamäti, vernosť vlastnému povolaniu, vernosť apoštolskej horlivosti“. Ako povedal Svätý Otec, k vernosti patrí aj byť misionármi. Kňazom z diecéz bohatých na duchovné povolania pri tejto príležitosti zdôraznil potrebu otvorenosti ponúknuť sa diecézam s nedostatkom kňazov: „Takto bude Uganda naďalej misionárska“, povedal pápež. Nakoniec zasväteným pripomenul dôležitosť modlitby, ktorá, ako vysvetlil, súvisí tiež s pokorou a so schopnosťou uznať sa za hriešnikov.

„Nech vám mučeníci, ktorí dali silu tejto Cirkvi, pomáhajú napredovať v pamäti, vo vernosti a v modlitbe“, zakončil svoj improvizovaný príhovor pápež František.

(Zdroj: RV; -zk-)

foto: archív zz