Stretnutie provincie saleziánok bol nielen o vďačnosti

Aj tento rok kongresové centrum v Modre-Harmónii privítalo v dňoch 22.- 24. apríla provinciálne stretnutie sestier saleziánok. Spoločné stretnutie pri príležitosti slávenia „Sviatku vďačnosti,“ ktorý sa každoročne koná nielen na Slovensku, ale v rámci  Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na celom svete, sa nieslo v rodinnom duchu. Koncepcia programu bola rozdelená do viacerých blokov s aktuálnymi témami zo života provincie.

Stretnutie organizačne aj obsahovo pripravila provinciálna rada v koordinácií s provinciálnou  predstavenou sr. Janou Kurkinovou, ktorá na úvod privítala sestry: „…schádzame sa, aby sme slávili sviatok vďačnosti. Celosvetový Inštitút sa takto spája vo vďake za dar generálnej predstavenej sr. Yvonne, ktorá ho tento rok oslávi spolu so sestrami v Thajsku. Chceme ďakovať Bohu za ňu, ale aj za každú sestru, komunitu, mladých, za členov saleziánskej rodiny a všetkých, ktorí nám fandia a podporujú v našom živote a poslaní. Sviatok je zároveň konkrétnym pozvaním obnoviť naše darovanie sa Pánovi, kráčať k milosrdnej láske,  byť svedkami nádeje a radosti.“

Po predstavení  programu  a celej prípravy, ktorú sprevádzali zaujímavé okolnosti,  sa niektoré sestry a novicky podelili so skúsenosťami z medzinárodných stretnutí. Sr. Monika Golianová a novicky hovorili o skúsenosti z februárového stretnutia o počiatočnej formácii v Ríme. Sr. Helena Gúberová nám aspoň čiastočne dala zažiť atmosféru Dní saleziánskej spirituality, ktoré sa tiež uskutočnili v Ríme, predstavila v krátkosti ich obsah a odkaz pre celú saleziánsku rodinu.

Sobota bola bohatá svojím obsahom. Taktovku prevzala lektorská dvojica sr. Beáta Franeková a salezián Pavol Boka, ktorý nám v troch blokoch predstavili tému rozlišovania, duchovného sprevádzania a tiež sa zamerali na duchovné otcovstvo a materstvo.   V problematike vyzdvihovali silu vzájomnej spolupráce v celej saleziánskej rodine. „Povzbudili ma slová nášho brata Pavla, ktorý nás previedol cestou, úskaliami a osobnými skúsenosťami. Oslovilo ma viacero vecí, napríklad aj to, aká má byť modlitba, ktorá vedie k rozlišovaniu,“ zhodnotila prednášky sr. Jana Beníková.

Provinciálna predstavená sr. Jana nadviazala v poslednom bloku celého dňa na ponúknuté obsahy našich lektorov. Hovorila o sprevádzaní sestier z viacerých hľadísk a pomenovala konkrétne usmernenia pre provinciu v oblasti sprevádzania.  Sobotný večer sa už niesol ideou oslavy sviatku vďačnosti a budovania vzájomného spoločenstva medzi nami.

V nedeľu stretnutie pokračovalo predstavením nového provinciálneho projektu, v ktorom sú pomenované 4 hlavné línie provincie na najbližšie 6-ročie. Nechýbal ani blok informácii a noviniek z diania v provincii. Po celý čas bol priestor aj na spontánne rozhovory sestier, ktoré tvorili dôležitý bod stretnutia vďačnosti, vymieňania skúsenosti i spoločného rastu v sesterskej láske a priateľstve.

„Veľmi som sa tešila na toto stretnutie, je to možnosť  pookriať po tej sesterskej stránke, rozšíriť si srdce, obzory. Toto sa mi aj splnilo, aj keď pri tých tézach a projektoch som sa niekedy musela namáhať, predsa len je to náročnejšie na vnímanie, ale to tiež patrí k tomu, som obohatená,“ zhrnula  sr. Monika Méryová.

zdroj: saleziánky