Stretnutie so zasvätenými v uliciach Budapešti

V Budapešti sa v dňoch 18. – 19. septembra konalo podujatie v rámci Roka zasväteného života. Stovka rehoľných komunít sa doň zapojila rôznymi formami svedectva o skúsenosti zasväteného života v rehoľnej komunite. Aktivity prebiehajú celých 24 hodín v uliciach mesta, so symbolickým názvom „Námestie zasväteného života“.

Účastníkov stretnutia osobitne pozdravil Svätý Otec František formou videoposolstva, v ktorom im ďakuje za ich službu evanjeliu, Cirkvi a spoločnosti v Maďarsku. Prihovára sa im aj týmito slovami:

„Povzbudzujem vás, aby ste sa radovali s radujúcimi a plakali s plačúcimi, aby ste si vyprosovali od Boha srdce schopné spolucítenia, aby ste sa skláňali k ranám tela i duše a mnohým prinášali Božiu útechu. Myslím, že tou najkrajšou „tvárou“ krajiny a mesta sú Pánovi učeníci – biskupi, kňazi, rehoľníci, laici – ktorí žijú s jednoduchosťou v každodennosti štýl Dobrého Samaritána a stávajú sa blížnymi voči telu a ranám bratov, v ktorých rozpoznávajú Ježišovo telo a jeho rany.“

zdroj:RV -jb-