Štyridsaťdňový pôst za kňazov vyvrcholí púťou v bazilike v Šaštíne

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15.september) sa na Slovensku začala 40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Postupne sa k iniciatíve pridávali okrem malých spoločenstiev z hnutia Modlitby za kňazov (MZK) aj ďalšie farské spoločenstvá či jednotlivci a dokonca aj krajania v zahraničí. Do záveru pôstneho obdobia za kňazov zostáva ešte 11 dní a preto je ešte stále možnosť zapojiť sa.

Samuel Brečka z hnutia Modlitby za kňazov, pozýva najmä tých, ktorí tak ešte nestihli urobiť: „Prosím, využite zostávajúce dni a obetujte ich za posvätenie našich kňazov.“ Okrem výzvy k pôstu a modlitbám, pridáva ešte jedno pozvanie – k putovaniu k Matke všetkých kňazov: „Tak ako po minulé roky, aj teraz máme vyhradený jeden deň, keď sa aj fyzicky stretneme a zjednotíme v našich úmysloch za kňazov pri našej národnej patrónke Sedembolestnej v Šaštíne. Pôstna akcia totiž vyvrcholí Púťou za kňazov v Národnej svätyni v sobotu 26. októbra.“ „Tento rok sme k spolupráci pozvali bratov Tešiteľov z pútnického miesta Mariánka. Generálny predstavený tejto komunity páter Michal Krysztofowicz prinesie a vyloží k úcte vzácnu relikviu svätej Margity Márie Alacoque. Prídu aj sestry Tešiteľky, ktoré budú v doobedňajších hodinách viesť krížovú cestu za kňazov.“

Samuel Brečka predstavuje aj hlavného celebranta svätej omši (začiatok o 11:00): „Tento rok ním bude Mons. Daniel Ižold, nový generálny vikár pre klérus a sviatosti.“ „Po obedňajšej prestávke sa pútnikom prihovorí páter Faustyn Wesolowski. Počas trvania púte bude možnosť pristúpiť k spovedi, respektíve sa zúčastniť Poklony pred vyloženou Oltárnou sviatosťou v kaplnke baziliky. Zaznieť by mali aj pekné piesne od kapely MZK band a ako každý rok predpokladáme aj rôzne svedectvá o pomoci kňazom.“ Organizátori chcú vyjsť v ústrety aj záujemcom o brožúrku hnutia MZK s konkrétnymi modlitbami za rôzne skupiny kňazov – starých, chorých, za nové povolania, za kňazov v kríze… „Áno, na púti bude možnosť získať modlitebník hnutia MZK, z ktorého sa modlievajú veriaci v malých spoločenstvách Modlitby za kňazov (MZK) po celom Slovensku.“ – dodáva Samuel Brečka.

Viac informácii o púti je možné nájsť na www.postaputzaknazov.sk.

TK KBS informoval Samuel Brečka