Srdcom misionár – knižná novinka od saleziánov

Svätý Otec František vyhlásil október 2019 za Mimoriadny misijný mesiac. Pri tejto príležitosti ponúka saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO knižnú novinku o Jozefovi Danielovi Pravdovi, saleziánovi a celým srdcom misionárovi. Kniha je portrétom saleziánskeho misionára J. D. Pravdu.  Na pochopenie veľkosti príbehu je mnohokrát potrebný odstup a pohľad na ovocie. Ak sa upneme na detail, ktorý nie je dôležitý, stratíme zmysel pre podstatu.

Autor knihy Pavol Karaba hovorí: „Prečítajte si rozprávanie o jeho životnej púti. Možno budete ohromení. Náš Daniel je dôkazom, že aj malý človek vie svojím životom napísať veľký príbeh. Jeho rozprávanie je fascinujúce, priame, poučné a pre nás v mnohom znepokojujúce. A jednako – podľa jeho vlastného vyznania – ide o život obyčajného veriaceho človeka. V knihe nesledujeme iba život saleziánskeho misionára, ale na plátne príbehu sme sa snažili vykresliť krásu, odvahu a farebnú mnohovrstvovosť celej saleziánskej rodiny. Danielov príbeh ešte nie je ukončený, ale hlavné kontúry sú už nakreslené. Jeho portrét sa skladal pomocou živých rozhovorov s ním, spomienok druhých ľudí na neho, ako aj prostredníctvom písomných a obrazových materiálov, ktoré nám boli s dôverou láskavo požičané.“

Knihu je možné zakúpiť si tu: http://www.donbosco.sk/tovar/srdcom-misionar