Sv. Dominik tvorí v Košiciach krásne dielo spoločenstva

„Nos junge beatis“, „pripoj nás k blaženým“ – touto prosbou sa niesli dva septembrové dni (9. – 10.9.), počas ktorých prichádzali k relikvii sv. Dominika deti Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy a ich rodičia, žiaci Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, zamestnanci týchto škôl a zariadení, farníci, ktorí pravidelne prichádzajú do Kostola Krista Kráľa a celá košická komunita sestier. Prichádzali si uctiť, modliť sa a meditovať pred relikviou sv. Dominika a replikou obrazu z Mascarelly. Predstavenie osobnosti sv. Dominka, založené na tomto obraze, v jednom zo študentov vyvolalo nasledujúcu reakciu: 

„Páčilo sa mi, že sv. Dominika nezobrazujete ako jednotlivca, ale v spoločenstve bratov. Pričom každý brat je tu vyzdvihnutý ako jedinečný. Je to myšlienka aj do môjho života. Každý človek dokáže byť originálom vtedy, keď je v správnom spoločenstve a má okolo seba ľudí, ktorí ho ťahajú vpred. Myslím, že dominikánom sa darí toto krásne dielo spoločenstva budovať aj po 800 rokoch. Toto spoločenstvo bratov a sestier mi dalo veľmi veľa.“

Krásny čas Dominikovej prítomnosti sprevádzaný bohatým duchovným programom, svätými omšami, modlitbami, prednáškami, slávnostným požehnaním s relikviou bol ukončený modlitbou vešpier zo sviatku sv. Dominika. Po nich nasledovalo odovzdanie relikvie bratom dominikánom z košickej komunity, ktorí všetkým ctiteľom sv. Dominika ponúkli bohatý víkendový program. Ďalším miestom, kde relikvia poputuje je Zvolen.

Sr. Alberta Vaľková, OP
Foto: Veronika Kaduková