Svätý Otec a kňazi budú mať počas omše v Budapešti špeciálny ornát

Svätý Otec a kňazi budú počas svätej omše na Kossuthovom námestí v Budapešti špeciálny ornát. Liturgické rúcho navrhla sociálna sestra, výtvarníčka Orsolya Fecske SSS na objednávku Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie, píše stránka https://ferenc2023.hu/en/informatio/unique-vestments

Ornátu dominujú biele a zlaté farby, ktoré odkazujú na veľkonočné obdobie. Dizajn sa rozširuje na ornát, štólu, mitru, pluviál a dalmatiku pre diakonov.

Grafický návrh vychádza z motta podujatia: Kristus je naša budúcnosť. Hlavný ornament na ornáte zobrazuje vzkrieseného Krista, ktorý je viditeľný ako biely obrys svetla na zlatom pozadí.

Z jeho srdca vychádzajú dva pramienky (symbolizujúce krv a vodu), ktoré sa rozrastajú a vytvárajú rieku. Modrá farba rieky má rovnakú farbu ako farba oblohy nad hlavou zmŕtvychvstalého Krista a tvorí most medzi zemou a nebom, čo tiež evokuje Pannu Máriu.

Zdroj: TK KBS
Foto: HCBC