Pápež František: Šport je dôležitý vo výchove, aj pri evanjelizácii

Dňa 7.júna do Vatikánu zavítalo viac ako 50-tisíc športovcov z celého Talianska, ktorí tu prišli osláviť 70. výročie založenia národnej športovej asociácie Centro Sportivo Italiano. Na oslavách sa zúčastnili viaceré športové zväzy, organizácie a združenia, ktoré prezentovali svoju prítomnosť pestrou paletou vlajok a transparentov. Deň bol organizovaný v spolupráci s Centrom pre pastoráciu športu, turizmu a voľného času pri Konferencii biskupov Talianska.

Podľa slov pápeža Františka sa šport stal odrazovým mostíkom pre ľudskú či kresťanskú misiu mnohých vychovávateľov, kňazov a sestier. Jedným z príkladov je „pekná osobnosť kňaza, otca Lorenza Massu, ktorý po uliciach Buenos Aires pozbieral skupinu mladých v okolí farského pozemku a dal život mužstvu, ktoré sa neskôr stalo dôležitým futbalovým mužstvom. Mnohé športové asociácie sa rodia a žijú v „tieni kostolnej veže“, v oratóriách, s kňazmi, s rehoľnými sestrami. Je pekné, ak je vo farnosti športová skupina, ak nie je vo farnosti športová skupina, niečo tam chýba! Avšak táto skupina musí byť dobre poňatá, v súlade s kresťanskou komunitou. Ak nie, je lepšie, aby nebola! Šport v komunite môže byť výborným misijným nástrojom, kde sa Cirkev približuje každej osobe, aby jej pomohla stať sa lepšou, a k tomu, aby stretla Ježiša Krista. Blahoželám Talianskej športovej asociácii k jej 70-tim rokom! Blahoželám vám všetkým! Počul som, že ste ma nominovali vašim kapitánom a ďakujem vám. Ako kapitán vás podnecujem k tomu, aby ste sa neuzatvárali v sebaobrane, ale aby ste vyšli do útoku, k spoločnej hre nášho zápasu, ktorým je evanjelium.“

(Zdroj: RV; zk, jk)

foto: sk.wikipedia.org