Svedectvá mongolských misionárov sú živými knihami v službe evanjelia

V sobotu 2. septembra sa počas stretnutia pápeža s miestnou cirkvou o svoje príbehy podelila rehoľná sestra, mongolský kňaz a pastoračná pracovníčka. Ich životy sú úzko prepletené s misiou Cirkvi v tejto ázijskej krajine.

Malá katolícka komunita v Mongolsku prijala pápeža Františka. Stretnutie Petrovho nástupcu s biskupmi, kňazmi, misionármi, zasvätenými mužmi a ženami a pastoračnými pracovníkmi v Katedrále svätých Petra a Pavla v Ulánbátare obohatili piesne a svedectvá. Jej stavba pripomína tradičnú jurtu, teda typické obydlie kočovných mongolských národov.

Svedectvo rehoľnej sestry

V službe evanjeliu denne ponúkajú misionárky milosrdenstva v Mongolsku starostlivosť o deti s telesným a mentálnym postihnutím, starostlivosť o chorých a starých ľudí opustených rodinami, prijímanie bezdomovcov, sýtenie hladných a pomoc chudobným a marginalizovaným rodinám.

Sestra Salvia Mary Vandanakara vo svojom svedectve uviedla: „Prostredníctvom týchto diel lásky sa snažíme, aby ľudia pochopili, akí sú títo ľudia vzácni v Božích očiach, s hlbokou túžbou obnoviť ich dôstojnosť a ľudskú hodnotu.“ Sestra Salvia Mary potom rozprávala, ako prišla do Mongolska v roku 1998, „keď sa Cirkev ešte len začínala zakoreňovať“. „Zasvätili sme sa službe najchudobnejším z chudobných,“ a pokračovala, „cítili sme, že musíme žiť aj medzi nimi a zakúsiť niektoré ťažkosti, ktorým čelia, ako napríklad nedostatok vody a iných základných potrieb“.

Celý článok si môžete prečítať na stránke Vatican News.

Zdroj: Vatican News