Tím KVRPS bude hrať už o mesiac na charitatívnom hokejovom zápase kňazov v Ružomberku

V sobotu 10. februára 2024 sa v Ružomberku uskutoční už 8. ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov. Bude vysielaný naživo aj na TV Lux.

Ako hovorí názov, podujatie spája dva rozmery: charitu a šport. Počas predchádzajúcich ročníkov sa vyzbieralo okolo 15 000 €, ktoré boli venované organizáciám pracujúcim najmä s telesne a mentálne postihnutými deťmi a mládežou. To je hlavný dôvod prečo celé podujatie vzniklo.

Samozrejme touto formou chceme podporovať aj záujem o šport (najmä hokej) u detí a mládeže. Turnaja sa zúčastňujú štyri družstvá kňazov a rehoľníkov z celého Slovenska. Práve preto, že sa jedná o osoby pracujúce vo farnostiach a pastoračných centrách vo veľkej miere práve s deťmi a mladými, môžu ich aj takto motivovať k záujmu o venovanie sa športu a tak rozvíjať svoju osobnosť.

Turnaj je vysielaný televíziou Lux a z predchádzajúcich ročníkov vieme, že má veľkú sledovanosť. Podujatie svojou účasťou v minulosti podporilo už niekoľko osobností z hokejového prostredia: Marián Hossa, Ján Laco, Dárius Rusnák, Jerguš Bača a iní.

Účasť tento rok prisľúbili: biskupi slovenska, predsedníčka Žilinského VÚC a predseda Prešovského VÚC, primátor mesta Ružomberok, dekan ružomberského dekanátu a ďalší vzácni hostia tak z duchovného ako aj hokejového prostredia.

KVRPS informoval Martin Taraj