Pozvánka na dnešnú misijnú púť u košických dominikánov

Bratia dominikáni a Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy pozývajú všetkých misijných nadšencov na misijnú púť. Uskutoční sa dnes, v pondelok 8. októbra 2018 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Dominikánsky kostol Nanebovzatia Panny Márie je pričlenený k Santa Maria Maggiore a s tým sú spojené duchovné dobrá, odpustky, ktoré získavajú pútnici, ktorí tu prichádzajú.

PROGRAM:
– 16.45 modlitba ruženca (Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy)
– 17:30 svätá omša (P. Jozef Noga CM – misionár v Hondurase)
– 18:30 moderovaná adorácia (Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy)
– 19:00 agapé v kultúrnom dominikánskom centre Veritas a prezentácia o misii v Hondurase (P Jozef Noga CM)

TK KBS informoval Štefan Kondis