Za ctihodných boli vyhlásení rehoľníci aj rehoľníčky

Svätý Otec prijal v sobotu 19. mája na súkromnej audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata. Na záver stretnutia pápež schválil vydanie dekrétov, ktoré potvrdzujú hrdinské cnosti dvanástich nových ctihodných Božích služobníkov. Noví ctihodní pochádzajú z rôznych končín sveta. Štyria pochádzajú z Talianska, dvaja z Nemecka, a po jednom z Poľska, z USA, Francúzska, Kolumbie, Argentíny a Španielska.

Kardinál Augusto Hlond

Medzi novými ctihodnými je aj poľský kardinál Augusto Hlond (1881-1948). Pochádzal z mnohodetnej, veriacej rodiny. Naplnenie svojho života vnímal v službe Bohu a blížnym a tak vstúpil k saleziánom. Ako saleziánsky kňaz naplno prežíval charizmu Dona Bosca, venoval sa mladým, hlavne tým najchudobnejším. V roku 1925 mu pápež Pius XI. zveril poslanie nábožensky usporiadať situáciu v Sliezsku a vďaka jeho mediácii medzi Poliakmi a Nemcami bola založená diecéza v Katoviciach. Následne sa stal arcibiskupom Gniezna a Poznane a poľským prímasom. V roku 1927 bol kreovaný za kardinála. V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia založil kongregáciu Spoločnosť Krista kráľa, ktorej poslaním bolo starať sa o Poliakov v emigrácii.

Počas druhej svetovej vojny sa vyjadroval proti porušovaniu ľudských práv a náboženskej slobody zo strany hitlerovského Nemecka. Musel utiecť do Francúzska, ale aj tam ho zatklo gestapo. Na konci Druhej svetovej vojny ho oslobodili spojenecké vojská. Po návrate do vlasti sa zastával práv občanov proti neprávostiam páchaných komunistami. Zomrel ako 67-ročný na zápal pľúc a na jeho pohrebe sa zišli tisíce ľudí.

Štyria talianski ctihodní

Medzi ctihodných sa zaradia aj štyria Taliani: diecézny kňaz Enrico Mauri (1883-1967), zakladateľ Oblátok Krista Kráľa a aktívny člen Katolíckej akcie; tiež člen misionárskej rehole saveriánov Pietro Uccelli (1874-1954), ktorý šíril radostnú zvesť Ježiša Krista v Číne. Ďalším Talianom je kňaz z rehole pavlanov Pio Dellepiane (1904-1976), ktorý viedol deti k modlitbe, pretože bol presvedčený o sile a dôležitosti ich modlitby pre svet. Poslednou ctihodnou pochádzajúcou z Talianska je členka Kongregácie Ježišových dcér Maria Edvige Zivelonghi(1919-1949), ktorá počas svojho krátkeho pozemského života s radosťou nasledovala Ježiša a Máriu a úplne sa odovzdala do Božej vôle.

Ďalší ctihodní služobníci Boží:

-Kolumbijčan Michele Angelo Builes (1888-1971), biskup zo Santa Rosa de Osos, zakladateľ rôznych rehoľných kongregácií

-Francúz Giovanni Battista Berthier (1840-1908), kňaz z Inštitútu misionárov našej panej z La Salette, zakladateľ Kongregácie misionárov Svätej rodiny.

-Nemec Guglielmo Eberschweiler (1837-1921), člen Spoločnosti Ježišovej

-Norberto McAuliffe (1886-1959) z USA, rehoľný brat z Inštitútu bratov Najsvätejšieho srdca

-španielska rehoľníčka Františka od Ježišových rán (1860-1899), členka druhého rádu sv. Františka v Kláštore Božej prozreteľnosti v Badalone

-argentínska dominikánka Eleonora od Najsvätejšej Márie (1841-1900)

-nemecká rehoľníčka Angela Mária od Najsvätejšieho srdca Ježišovho (1900-1944), z Kongregácie sestier Najsvätejšej Trojice, ktorá zahynula v koncentračnom tábore Brezinka neďaleko Osvienčimu.

-msk-