Trojdnie s Blahoslavenou Zdenkou Schelingovou

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

V utorok 28. júla 2015 sme začali v Kostole Sv. kríža v Podunajských Biskupiciach sláviť Trojdnie s blahoslavenou Zdenkou. Popoludní o 16.00 h. sa sestry z rôznych našich komunít pomodlili bolestný ruženec s myšlienkami bl. Zdenky, potom náš rehoľný zbor spieval litánie k bl. Zdenke. Pred sv. omšou sme sa stíšili a napojili na eucharistického Pána cez Zdenkine myšlienky o Eucharistii. Slávnostnú svätú omšu o 17.00 h. celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. Spolu s ním koncelebrovali 4 kňazi.
V stredu 29. júla 2015 začal program o 16.15 h. modlitbou a spevom Korunky k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovali spievané litánie k bl. Zdenke. O 17.00 h. začala slávnostná sv. omša, k oltáru prišli 5 kňazi. Hlavným celebrantom bol ThLic. Štefan Fábry, kaplán v Kysuckom Novom Meste.
Po sv. omši bol koncert bratov kapucínov, ktorí sa tak duchovnej pripojili k našej oslave cez svoje piesne v tomto pre nás Jubilejnom roku, kedy si pripomíname 150 rokov od smrti nášho zakladateľa – kapucína pátra Teodózia Florentiniho. Pokračovaním slávenia bola eucharistická adorácia o 20.00 h., ktorú slovom i piesňami viedli naše novicky. Eucharistickým požehnaním posilnené a plné vďačnosti voči Bohu za dar bl. Zdenky, sme ukončili druhý deň Trojdinia v Podunajských Biskupiciach.
Vo štvrtok 30. júla 2015 sme v Kostole Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach zavŕšili slávenie Trojdnia . O 16.00 h. sa pútnici stretli na miestnom cintoríne v Zátiší bl. Zdenky, kde sa spoločne modlili pri jej hrobe pri príležitosti 60-tého výročia jej mučeníckej smrti. Pútnici sa presunuli do kostola, kde po spievaných litániách k bl. Zdenke a krátkych duchovných odkazoch a impulzoch bl. Zdenky nasledovalo slávenie sv. omše. Hl. celebrantom bol Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Pre všetkých pútnikov bola vzácna aj skutočnosť, že mal na sebe ornát, ktorý mal oblečený dnes už svätý pápež Ján Pavol II. 14.9.2003 pri blahorečení sestry Zdenky v Petržalke. Spolu s ním koncelebrovalo 13 kňazov. Medzi obetnými darmi bola aj kytica 60-tich bielych ruží od dobrodincov z Trnavy, ktorú niesla pani Suzanne Pevny z Colorada Springs USA, ktorá je v týchto dňoch na Slovensku.
TRNAVA
V deň 60. výročia smrti bl. Zdenky Schelingovej, v piatok 31.7.2015 bola na Trnavskej kalvárii – pôvodne Starý trnavský cintorín, pri pamätnej tabuli Sr. Zdenky, usporiadaná spomienková slávnosť spojená so slávením svätej omše na mieste, kde bola sestra Zdenka pred 60 rokmi 2. augusta 1955 pochovaná. Pred sv. omšou o 16,30 začal duchovný program, ktorý viedli Milosrdné sestry Svätého kríža a novicky. Svätá omša začala o 17,00 hod. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Sokol, koncelebroval s ním trnavský pán dekan Stanislav Vojtko a ďalší šiesti kňazi. Pred ukončením sv. omše okolnosti Zdenkinej smrti priblížila prítomným provinciálna asistentka Sr.Mária Laššáková. Provinciálna predstavená Sr. Šebastiana Tuptová sa poďakovala organizátorom tejto spomienkovej slávnosti. Po ukončení svätej omše hlavní organizátori – položili kyticu kvetov pred oltár na ktorom boli relikvie bl. Zdenky. Po sv. omši, za spevu sestier, prítomní mali možnosť uctiť si relikvie blahoslavenej Zdenky.
KRIVÁ
Uplynulý týždeň si veľmi intenzívne spomínali na blahoslavenú Zdenku aj v jej rodisku, v Krivej na Orave. Duchovná obnova pre farnosť začala 29.7.2015 v stredu svätou omšou. Vyvrcholením bola sobota 1. augusta 2015. Slávnostnú svätú omšu o 10,30 hod. slávil ako hlavným celebrant a kazateľ bol Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, spolu s ním koncelebroval Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a viacerí kňazi. Liturgiu skrášlil miestny spevácky zbor, ktorý si zaslúžil uznanie otca arcibiskupa Jána.

(foto a článok Sestry sv. Kríža; sr. Šebastiána)