U augustininánov sa žilo kurzom Život, ktorý stojí za to

Augustiniáni v Košiciach ukončili kurz Život, ktorý stojí za to. Rôzne vekové kategórie sa stretávali každú stredu od 5. októbra do 14. decembra, aby si prehĺbili život s Kristom. „Chceli sme ponúknuť niečo šťavnaté, dobré, zaujímavé a hlboké. Dostala sa mi do rúk kniha Nicka Gumbela Život, ktorý stojí za to, a bolo to, zvíťazila medzi ostatnými návrhmi,“ povedal predstavený augustiniánov na Slovensku P. Juraj Pigula.

Témy predstavovali tak augustiniáni, ako aj laici, ktorí s nimi spolupracujú. „Pre mňa osobne to bolo také nanovo s Bohom. Bolo mi pripomenuté slovo: ‚Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.‘ S podmanivou naliehavosťou mi bolo toto slovo opäť zašepkané a vtlačené do srdca. Tiež som si s vďakou uvedomila nezaslúžený dar rodiny, v ktorej som mohla vyrásť a formovať sa,“ povedala Zuzana Ring, ktorá prednášala na tému Nový cieľ.

Veronika Stašová pri prezentácii témy Nová zodpovednosť si viac uvedomila dôležitosť zodpovednosti za svoju spásu – slobodu, a o to viac za spásu druhých. „Mám byť svetlom pre druhých a tiež zodpovedná za tých, ktorí ma majú radi alebo napr. za moju skupinku na stretkách. Byť príkladom a nedávať túto zodpovednosť na plecia nikoho iného,“ povedala Veronika.

Tento kurz pomohol  zúčastneným objaviť nové srdce, nový cieľ, nový prístup, nový život. Pri rozoberaní Listu Filipanom mohli účastníci spoznávať, čo život s Kristom prakticky znamená, a zakúsiť premenu, ktorú viera prináša do života.

„Pripravujeme opäť niečo nové, ale čo presne to bude, sa rozhodne spolu s animátormi v polovici januára. Návrhy ešte neboli podané. Ďalší kurz by sme chceli začať až v polovici februára,“ vyjadril sa k pokračovaniu kurzu P. Juraj.

-msk-