Sestry baziliánky Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda si zvolili nové vedenie

Sestry baziliánky Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach, ktoré sa na prelome novembra a decembra tohto roku zišli na svojej kapitule, si zvolili nové vedenie. V programe kapituly boli voľby novej viceprovinciálnej predstavenej a jej rady, ktorým predsedal bazilián o. Peter P. Haľko OSBM. Za novú predstavenú bola zvolená sr. Naukracia Závacká OSBM a za jej zástupkyňu sr. Helena Šimková OSBM. Okrem toho boli zvolené aj dve radkyne: sr. Veronika Vislocká OSBM a sr. Pavla Dutková OSBM. Nové vedenie viceprovincie bolo následne potvrdené generálnou predstavenou z Ríma, matkou Diou Stasiuk OSBM.

Sestry baziliánky začali na Slovensku pôsobiť v roku 1922, a to Prešove, kde sa venovali výchove gréckokatolíckej mládeže v dievčenskom internáte. V roku 1945 začali pôsobiť aj na južnom Zemplíne, a to v Sečovciach. Podobne ako iné rehole boli počas komunizmu vyvezené do Čiech.

V súčasnosti sú sestry bazilánky na Slovensku združené v dvoch provinciách: v Provincii Bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove a vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach. Svoj apoštolát rozvíjajú na štátnych i cirkevných školách, kde vyučujú náboženstvo, šijú liturgické rúcha, pomáhajú vo farnostiach pri výzdobe chrámov, vedú detské spevácke zbory, biblické krúžky a pracujú na biskupských úradoch.

Na poslednej kapitule okrem zvolenia nového vedenia zhodnotili duchovný, apoštolský, i administratívny stav viceprovincie a vypracovali program na ďalšie päťročné obdobie. Mottom V. viceprovinciálnej kapituly, ktorá trvala od 30. novembra do 2. decembra, bol verš z Listu Efezanom: „Žite ako deti svetla.“ (Ef 5, 8b).

zdroj: tkkbs.sk