Ukrajina ma dvoch nových biskupov rehoľníkov

2017_05_04_ANS_biskupDon Vitalij Krivitskyj SDB z provincie Poľsko – Krakov a aktuálne správca Farnosti sv. Petra v Odesse na Ukrajine bol 30. apríla pápežom Františkom vymenovaný za biskupa diecézy Kyjev – Žytomyr na Ukrajine.

Vitalij Krivitskyj sa narodil v Odese 19. augusta 1972. V roku 1987 začal v tajnosti rehoľnú formáciu vo svojom rodnom meste pod vedením dona Tadeusza Hoppeho SDB. 1. januára 1991 zložil prvé sľuby v Odese a 27. júla 1996 zložil večné sľuby v Rumii.
Neskôr študoval v seminári v Krakove v Poľsku a za kňaza bol vysvätený 24. mája 1997.

Od roku 1997 do roku 2004 bol výpomocným duchovným v Odese, od roku 2004 do 2012 zastával rôzne pozície v saleziánskej komunite v Korostyšive: vikár, farár, vedúci oratória a ekonóm. Potom slúžil v Peremyšlani od roku 2012 do roku 2014 ako vedúci oratória a v roku 2014 bol správcom Farnosti sv. Petra v Odese.

Bol tiež delegátom pre pastoráciu mládeže v provincii východného obradu (2004 – 2006) a provinciálnym radcom, najprv v provincii východného obradu (2009 – 2012) a potom v provincii Poľsko – Krakov.

 

Ed_Kawa3Otec Edward Kawa OFMconv z provincie Poľsko – Krakov bol menovaný pápežom Františkom za pomocného biskupa Ľvova. Deväť rokov pôsobil ako provinciálny delegát na Ukrajine a posledný rok bol predstaveným kláštora minoritov vo Ľvove.

Edward Kawa sa narodil v Kresach, na Ukrajine v poľskej rodine dňa 17. apríla 1978. Po maturite ako sedemnásťročný požiadal o vstup k minoritom. V roku 1995 začal formáciu v Chęcinach. V roku 1997 zložil prvé sľuby. V rokoch 1997 – 1999 študoval filozofiu vo františkánskom seminári v Krakove a následne pokračoval v štúdiu teológie. Dňa 15. decembra 2001 zložil večné sľuby vo Ľvove, 22. júna 2002 prijal v Krakove diakonské svätenie a 1. júna 2003 bol v Petrohrade vysvätený za kňaza.

V rokoch 2003 – 2017 pôsobil na rôznych miestach (Borsipole, Kremenczuku, v Maćkowcach, vo Ľvove) ako predstavený komunity a správca farnosti. Od roku 2008 zastával úlohu provinciálneho delegáta na Ukrajine. Krakovská provincia minoritov má v súčasnosti na Ukrajine 5 kláštorov, v ktorých pôsobí 17 rehoľníkov a 4 sú na formácii v Poľsku.

-msk-