Úniu generálnych predstavených povedie jezuita

Páter Arturo Sosa Abascal, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, je novým predsedom Únie generálnych predstavených, ktorá združuje mužské rehole a kongregácie.

Za predsedu USG bol P. Arturo Sosa zvolený na 91. semestrálnom zhromaždení únie v dňoch 21. – 23. novembra 2018 v Aricci pri Ríme. Pochádza z Venezuely, má 70 rokov a generálnym predstaveným jezuitov je od roku 2016.

Vicepredsedom sa stal generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl. Novú výkonnú radu tvoria P. Laurentius Tarpin OSC, P. Mauro-Giuseppe Lepori OCist, P. Alejandro Moral Anton OSA, P. Pedro Aguado SP, don Ángel Fernández Artime SDB, P. Tesfaye Gebresilasie MCCJ, P. Mathew Vattamattam CMF, P. Valdir José de Castro SSP, P. Tomaž Mavrič CM a brat Ernesto Sanchez Barba FMS.

Pravidelné polročné zasadnutie venovali generálni predstavení téme „Mladí, viera a rozlišovanie“ v nadväznosti na nedávnu biskupskú synodu. Od roku 2015 bol na čele USG páter Mauro Jöhri, dnes už emeritný generálny predstavený kapucínov. V prechodnom období funkciu zastupoval P. Michael Brehl CSsR.

Únia generálnych predstavených (tal. Unione superiori generali – USG) vznikla v roku 1955. Obdobnú úniu majú hlavné predstavené ženských reholí a kongregácií (tal. Unione Internazionale dele Superiore Generali – UISG).

Vatican News, jb