Uršulínky si pripomenuli návštevu Jána Pavla II. modlitbou svätého ruženca

Pred 25 rokmi našu krajinu navštívil pápež Ján Pavol II. Od 30. júna do 2. júla 1995 mu svoju pohostinnosť poskytla komunita uršulínok v Bratislave. Na druhom poschodí ich starobylého kláštora v centre hlavného mesta bolo totiž v tomto čase sídlo Apoštolskej nunciatúry, píše v Katolíckych novinách sestra Miriam Latáková, OSU. Uršulínky si výročie pripomenuli v stredu 1. júla 2020 o 18:00 v Kostole Loretánskej Panny Márie v centre Bratislavy (Uršulínsky kostol). Modlitbe svätého ruženca predsedal P. Jozef Kyselica, SJ, informovala sr. Ruth.

Ján Pavol II. bol pod strechou uršulínok

„Bolo pol druhej popoludní, keď Ján Pavol II. prekročil prah nášho kláštora, pričom osobitne pozdravil každú jednu sestru. V komunite bolo v tom roku asi 15 členiek, prišla aj provinciálna predstavená Theodata Dopierala OSU z Poľska. Nezabudol pripomenúť, že jedna uršulínka z Poľska (sestra Emília Ehrlichová), jeho spolupracovníčka v Ríme, oslavovala v ten deň svoj sviatok. Pápežovu pozornosť sme mohli vnímať počas celej návštevy. Mal záujem o každého a rád si vypočul všetko, čo mu chceli sestry pri krátkom privítaní povedať. Na druhom poschodí kláštora sídlila nunciatúra, ktorá sa po vybudovaní vlastnej budovy odsťahovala. V miestach, kde bola kaplnka a jedáleň, má teraz komunita svoju kaplnku. Sv. Ján Pavol II. daroval každej sestre ruženec a komunite kalich na slávenie svätej omše,“ spomína na návštevu sr. Miriam.

TK KBS, kn, ru; ml

Foto: archív uršulínok