V Devíne bude 16. 2. oslava 1150. výročia smrti sv. Cyrila

Na liturgickú spomienku sv. Cyrila a Metoda, slávenú v Cirkvi 14. februára, sa v Ríme každoročne koná púť do Baziliky svätého Klimenta, kde je svätý Cyril pochovaný. Spomienka na výročie 1150 rokov od smrti sv. Cyrila sa bude sláviť aj na Slovensku v Kostole svätého Kríža v Bratislave – Devíne dňa 16. februára 2019.

Slávnostnú svätú omšu o 14.00 bude celebrovať a kázať bude Mons. Marián Gavenda. Po nej bude nasledovať kultúrny program, uctenie relikvií sv. Cyrila, sv. Klimenta Slovenského a sv. pápeža Klimenta a program bude ukončený kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda.

Podujatie pripravilo a zastrešuje OZ Dedičstvo otcov, OZ Rastic a Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín.

Foto: nakrasnommodromdunaji.wordpress.com
-fc-