Pápež Milosrdným bratom: Dotýkať sa telesnej i duchovnej ľudskej biedy

Pri príležitosti slávenia 69. generálnej kapituly Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, teda Milosrdných bratov, prijal v piatok 1. februára Svätý Otec na audiencii stovku jej účastníkov. Poďakoval sa im za ich službu v nemocniciach a pozval ich, aby sa vo svojom poslaní sústredili na tri témy: rozlišovanie, blízkosť- pohostinnosť a do tretice zdieľanie ich misie.

Rozlišovanie premieňa vášeň pre Krista na spolucítenie, upozornil Svätý Otec:

„Hľadiac na súčasnosť, rozlišovanie nás podnecuje prežívať prítomný okamih s nadšením, ktoré musí charakterizovať zasvätený život, odďaľuje nás od rutiny a od priemernosti a premieňa vášeň pre Krista na spolucítenie, ktoré drží krok s bolesťami a potrebami ľudstva. Hľadiac do budúcnosti, rozlišovanie vám umožní robiť aj naďalej plodnou charizmu pohostinnosti a starostlivosti, čeliac novým výzvam, ktoré sa vám predkladajú. Rozlišovanie je zakorenené v historickom rozmere.“

Svätý Otec Milosrdných bratov vyzval, aby zo svojej rehole neurobili „uzatvorenú armádu“, ale aby diskutovali a plánovali spoločne, vždy načúvajúc hlasom chorých, tak ako to robil ich zakladateľ sv. Ján z Boha Ten mal nadšenie pre Boha a zároveň i súcit s chorými.  Ako povedal pápež, „v zasvätenej osobe ako i v každom pokrstenom človeku nemôže byť skutočný súcit s ostatnými, ak v ňom nie je vášeň lásky k Ježišovi“. „Vášeň pre Krista nás vedie k proroctvu spolucítenia“, dodal Svätý Otec.

Nechať sa druhým zmobilizovať ako Dobrý Samaritán

„Uprostred mnohých znamení smrti, myslite na evanjeliovú postavu Dobrého Samaritána“, vyzval rehoľníkov pápež. Samaritán vidiac núdzu druhého odložil svoje plány a nezištne sa oňho postaral. Starosť o život v ohrození dala vyjsť na povrch tej najlepšej časti jeho ľudskosti, skonštatoval Svätý Otec:

„V tom [jeho] geste čistého altruizmu a veľkej ľudskosti sa skrýva tajomstvo vašej identity ako rehoľníkov pôsobiacich v nemocniciach. V ochote nechať sa druhým zmobilizovať a v Samaritánovom geste nalievania oleja a vína na rany toho, kto padol do rúk zbojníkov, objavíte znamenie svojej vlastnej identity. Znamenie, ktoré vás privedie k tomu, aby ste udržali živú v čase milosrdnú prítomnosť Ježiša, ktorý sa identifikuje s chudobnými, chorými a núdznymi a venuje sa im v službe. Týmto spôsobom môžete naplniť vaše poslanie ohlasovať a realizovať Božie kráľovstvo uprostred chudobných a chorých. Vaším svedectvom a vašimi apoštolskými dielami zabezpečujete pomoc chorým a núdznym, s uprednostňovaním tých najchudobnejších (Generálne stanovy, čl. 5), a podporujete zdravotnú pastoráciu.

Samaritán sa postaral o raneného.  Výraz „postarať sa“ má ľudský i duchovný rozmer. Ježiš chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy, aby sme sa dotýkali jeho tela v telách tých, ktorí trpia, na tele i na duchu.“
Svätý Otec Milosrdných bratov vyzval k rozlišovaniu o ich štruktúrach, ktoré podobne ako hostinec v podobenstve o Dobrom Samaritánovi, majú byť v službe životu, majú byť priestorom, kde sa chorí a chudobní cítia byť prijatí. Pápež Milosrdných bratov vyzval k vytvoreniu tzv. „samaritánskych sietí“ na pomoc tým najslabším a chorým chudobným, ktorí sú spoločnosťou skartovaní.

Prinášať Ježišov súcit chorým i núdznym
Svätý Otec na záver povzbudil Milosrdných bratov, aby venovali pozornosť formácii, a to bez zanedbávania formácie laikov v spiritualite a poslaní kresťanskej pohostinnosti. Napokon sa pápež na Milosrdných bratov obrátil týmito slovami:
„Drahí bratia, prinášajte Ježišov súcit a milosrdenstvo chorým a tým najnúdznejším. Vyjdite zo seba, z vašich obmedzení, vašich problémov a ťažkostí, aby ste sa pripojili k ostatným do karavány solidarity. Nech vaši mladí prorokujú a vaši starší nech neprestávajú snívať. (porov. Gl 3,1)“.

Zdroj: VaticanNews, mh, zk