V Kanade vyhlásili za blahoslavenú zakladateľku ružencových sestier

V nedeľu 26. apríla sa v kanadskom meste Rimouski v provincii Quebec uskutočnilo blahorečenie Márie Alžbety Turgeonovej, zakladateľky Kongregácie sestier Ružencovej Panny Márie. Svätého Otca pri slávnosti zastupoval prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Mária Alžbeta Turgeonová žila v 19. storočí (1840- 1881). Zasvätila svoj život kresťanskej výchove a vzdelávaniu detí a to obzvlášť v chudobných školách vo vzdialených oblastiach. Ako uviedol kardinál Amato, svätosť Matky Alžbety je charakteristická štyrmi aspektmi: „hľadaním a prijímaním Božej vôle, misiou zameranou na kresťanské vzdelávanie a výchovu detí, životom viery, nádeje a lásky, ako aj zjednotením sa s Bohom v modlitbe.“

(Zdroj RV, -zk-)

-jp-