V Košiciach zorganizovali Medzinárodné stretnutie Ordo virginum

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského bol od 31. augusta do 3.septembra miestom Medzinárodného stretnutia Ordo virginum (zasvätených panien). Takmer šesťdesiat zasvätených, ale aj kandidátok a záujemkýň o tento stav zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska zažilo intenzívny program pozostávajúci z modlitieb, prednášok, diskusií, ale aj kultúrneho programu a púte.

Ťažiskovým dňom stretnutia bol z pohľadu prednášok piatok 1. september, keď v Aule Teologickej fakulty vystúpilo niekoľko osobností s témami zameranými na duchovný život a formáciu. Prof. František Trstenský ako biblista upriamil pozornosť na panny v Prvom liste Korinťanom. Biblickú tému rozvinula aj hostka z Nemecka Maria Luisa Öfele v príspevku „Čuj, dcéra a pozoruj, nakloň svoj sluch“ (Ž 45:10). Snubný rozmer hlasu ženícha vo Svätom písme a v obrade zasvätenia panien. Prednášajúca z Českej republiky Marcela Císařová predstavila genézu znaku Ordo virginum, na ktorom je Kristov kríž a grécky monogram chí-ró (Christos) a lampička ako symbol bdejúcich panien. Svoju prednášku mal na podujatí aj Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Jeho téma bola Všetko čo mám, je pre teba (O láske v zasvätenom živote). Súčasťou stretnutia bola aj svätá omša spojená s obnovou zasvätenia panien.

V sobotu 2. septembra boli zasvätené panny pozvané do Diecéznej svätyne v Obišovciach, kde sa zúčastnili fatimskej soboty a slávnosti požehnania vonkajšieho oltára. Nasledoval ďalší program, ktorý sa skončil v nedeľu napoludnie spoločným obedom. Podľa slov organizátoriek,  stretnutie malo poslúžiť na vzájomné spoznávanie sa, povzbudenie, i ako inšpirácia k ďalšiemu rastu na tejto duchovnej ceste.

Zasvätené panny nie sú rehoľou. Členky nevstupujú do žiadneho zvláštneho spoločenstva a ich predstaveným je diecézny biskup. Zasvätené panny bežne zostávajú vo svojich rodinách a pokračujú vo svojej profesii. Stav zasvätených panien nemá svojho zakladateľa či zakladateľku, „iba“ samotnú Cirkev. Ide o najstarší spôsob zasvätenia sa v Cirkvi, známy už od čias apoštolov.

Zdroj: Košická arcidiecéza